Název Popis Vloženo Určeno pro kurz Soubor
Výpočtová dynamika tekutin Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků. 10. 9. 2019 10:58:15 smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 20. 5. 2019 14:33:02 sn2 - Numerické metody II
Num3.pdf
Vybrané statě z numerických metod Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů. 20. 5. 2019 14:31:23 sn1 - Numerické metody I
NM1Mating.pdf
Požadavky ke zkoušce z Numerických metod II (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Numerických metod II 23. 4. 2019 22:22:33 sn2 - Numerické metody II
NM2K19.pdf
Požadavky ke zkoužce z Numerických metod I (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Numerických metod I 11. 12. 2018 13:39:49 sn1 - Numerické metody I
Nm1Zk18.pdf
Požadavky ke zkoušce z Matematických metod v teorii proudění (matematické inženýrství) Okruh otázek ke zkoušce z Matematických metod v teorii proudění (matematické inženýrství) 11. 12. 2018 13:06:04 smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk18.pdf
Úkol 1E-Godunov 1D Eulerovy rovnice, Godunovovy numerické toky 26. 11. 2018 13:56:11 smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDGod.pdf
Úkol 4, proudění Text zadání 30. 10. 2018 17:23:56 smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a pomocí Godunovových metod 16. 10. 2018 10:49:29 smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Numerické metody I pro Matingy Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic,optimalizace 2. 10. 2018 12:10:34 sn1 - Numerické metody I
NUM.pdf
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015 22:42:13 smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP
Algoritmy metody konečných prvků Algoritmy metody konečných prvků 6. 5. 2010 7:26:45 sn3 - Numerické metody III
MKP.pdf
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007 9:33:54 sn1 - Numerické metody I
MolerVSM.zip
Další soubory ke stažení