5. ročník ABB University Award

Zdeňka PULICAROVÁ
Společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE vyhlašuje 5. ročník ABB University Award - soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci ve školním roce 2015/2016. 

CÍLEM SOUTĚŽE JE: 

Inspirovat studenty k řešení konkrétních technických projektů a převádět je do praxe a rozvíjení jak tvůrčích schopností, tak i prezentačních dovedností. 

Umožňovat talentovaným vysokoškolákům další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i v zahraničí. 

Umožnit talentům navázání kontaktu s pracovníky personálního oddělení ABB. 

PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE JE POTŘEBA ODESLAT NEJPOZDĚJI DO 30.4 2016. 

POROTA VYBERE NA ZÁKLADĚ ANOTACE nejvýše 20 finálových projektů. Ty postoupí do závěrečného kola, které proběhne 22. června 2016 v budově Akademie věd České republiky v Praze. 

ANOTACE MUSÍ OBSAHOVAT: 

         * Cíl projektu
         * Popis realizace
         * Přínos projektu
         * Roli autora na projektu (s kým na projektu spolupracoval, co řešil sám, atd.)

Anotace je nejdůležitější, díky tomu nemusí být závěrečná práce (bakalářská, diplomová a disertační) kompletní a obhájená. 

PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE: V době národního finále musí být účastníci soutěže řádnými vysokoškolskými studenty v České republice.
Více informací naleznete na stránkách ABB. 

Soutěžní projekt jednotlivec přihlašuje do jedné z následujících doporučených oblastí: 

         * Energetika
         * Pohony
         * Robotika
         * Automatizace výroby
         * Efektivní využití energie
         * Popř. jiné technické oblasti

Odměny v soutěži: Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích soutěže získají hodnotné ceny (tablety) a společně s těmi, kteří se umístí na druhém a třetím místě, absolvují exkurzi do vývojových a výrobních závodů ABB v zahraničí a ČR. 

Odkaz na soutěž: 

http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-university-award [1] 

Těším se na váš zájem a doufám, že se přihlásíte do soutěže, kde můžete zúročit hodiny tvrdé dřiny na práci, která vám může ještě přinést zkušeností navíc. Poznáte plno zajímavých vrstevníků z různých technických univerzit v ČR a uvidíte výběr nejlepších bakalářských, diplomových a disertačních prací. Hlavně se zkusíte prosadit mimoškolně v soutěži, kterou pro vás s ABB pořádáme. Přeji vám plno úspěchů ve škole a u státních zkoušek.

 

S pozdravem,
Thomas Krist 
IAESTE LC Brno 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE