AVT v posluchárnách a učebnách A5

Jaroslav CÁPAL
skutečný stav

Vážení přednášející,

dovoluji si Vás seznámit s tím podstatným, co se po víkendu změnilo, doladilo, či opravilo od začátku semestru.

Učebny U1-U8:
Plátno s určitou prodlevou samo sjede při spuštění projektoru a po jeho vypnutí a dochlazení se opět navine. Nemusíte tedy plátno ovládat tlačítky na zdi, ačkoliv to nadále lze.

Posluchárny P1-P6:
- Dokončeno ozvučení místností, pro zvuk z počítače, notebooku a hlavně pro mikrofony.
- Nabitý bezdrátový náhlavní/ruční mikrofon je možné spolu s klíčem od posluchárny a skříňky s PC vyzvednout na recepci A1.

- Dokončeno sjednocení ovládání světel, u skupinových vypínačů platí obecně:
 - První tlačítko shora/zleva ovládá polovinu osvětlení u vstupu do posluchárny.
 - Druhé tlačítko shora/zleva ovládá polovinu osvětlení blíže katedře.
 - Třetí tlačítko shora/zleva ovládá osvětlení tabulí
- Vypínač v P1-P3 mezi umývadlem a tabulí ovládá osvětlení schodiště do přípravny.
- Tlačítko v P4-P6 u dveří z přípravny má funkci jako druhé tlačítko u skupinových - ovládá polovinu světel blíže katedře.

- Hlavní projektor v P3 lze nyní spolehlivě ovládat pomocí řídícího systému.

- Ve všech posluchárnách je nyní přípojné místo
- V P1-P3 je nyní též fungující síť VUTBRNO (je třeba VUTLOGIN a VUTPIN).

- V P1-P3 je pouze hlavní projekce doprovázena zvukem (fungování mikrofonů tímto není ovlivněno):
 - Potřebujete-li zvuk z PC, zvolte prosím na hlavní projekci Počítač.
 - Chcete-li zvuk z přípojného místa, zvolte pro hlavní projekci odpovídající notebook (HDMI/VGA).
 - Je-li třeba zdroj zvuku měnit v průběhu přednášky, nezbude zatím než průběžně přepínat maticově vstupy.

- Počítač v P1-P6 je umístěn v katedrovém stole v prostřední skříňce, ta krajní objemnější obsahuje AV techniku s řídícím systémem a klíčem od PC ji nelze otevřít.

- V průběhu týdne bude postupně posílen na obou patrech signál WiFi.


Děkuji za pozornost.

Roman Varmuža
tel.: 541 142 200

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE