Exkurze na Fakultu chemickou VUT

Jana HODEROVÁ
pondělí 24. dubna ve 14:00

Fakulta chemická VUT má zájem o prohlubování spolupráce s Ústavem matematiky FSI a organizuje dne 24. dubna 2017 od 14:00 pro studenty Matematického inženýrství exkurzi zaměřenou na spolupráci a závěrečné práce s tématem Matematické modelování v chemii. Jsou zváni studenti bakalářského a magisterského (případně i doktorského) stupně.

Společný odchod bude ve 13:50 od budovy A1.

Předběžný zájem hlaste doc. Kurešovi na e-mail kures@fme.vutbr.cz.

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE