Exkuze na Fakultu chemickou

Jana HODEROVÁ
úterý 3.10. v 15:50

Fakulta chemická VUT má zájem o prohlubování spolupráce s Ústavem
matematiky FSI a organizuje dne 3. října 2017 od 16:00 pro studenty
matematického inženýrství

exkurzi zaměřenou na spolupráci a závěrečné práce.

Jsou zváni studenti bakalářského a magisterského (případně i
doktorského) stupně. Společný odchod bude ve 15:50 od budovy A1.
Předběžný zájem hlaste doc. Kurešovi na e-mail kures@fme.vutbr.cz

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE