Jubileum prof. Alexandra Ženíška

Jana HODEROVÁ
Seminář v aule VUT a článek v Pokrocích matematiky, fyziky a astronomie

Seminář na počest Alexandra Ženíška dne 27. ledna 2016

Nedávno si akademická obec VUT v Brně připomněla svého významného člena profesora RNDr. Alexandra Ženíška, DrSc. Stalo se tak 27. ledna 2016, kdy v aule Centra VUT proběhl u příležitosti jeho 80. narozenin slavnostní seminář pořádaný Ústavem matematiky FSI s přispěním brněnské pobočky JČMF. Prof. Ženíšek společně s prof. Milošem Zlámalem, jehož nedožité 90. výročí narození jsme si připomněli vloni, tvořili matematickou součást vědeckého týmu působícího na VUT a složeného z inženýrů (prof. Jiří Kratochvíl, Ing. František Leitner), programátorů (Ing. Libor Holuša) a dalších odborníků. Tato skupina položila koncem šedesátých let základy teorie metody konečných prvků, dodnes považované za nejvýznamnější výpočetní metodu v inženýrství.

 

Klepněte pro větší obrázek
Alexander Ženíšek (dále jen AŽ) se narodil 29. ledna 1936 v Brně. Po studiích fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se stal asistentem na Katedře fyziky. V roce 1967 se setkal s prof. Kratochvílem a prof. Zlámalem a začal se zabývat matematickou teorií metody konečných prvků. V roce 1970 se stal vědeckým pracovníkem Laboratoře počítacích strojů (pozdějšího Oblastního výpočetního centra VUT v Brně), kde působil celých 20 let. V roce 1990 přešel na Katedru matematiky Fakulty strojní VUT v Brně jako profesor matematiky, v letech 1994 – 2003 byl ředitelem Ústavu matematiky tamtéž. Má hlavní podíl na vytvoření nového studijního oboru Matematické inženýrství na FSI VUT. Po odchodu do důchodu se v roce 2005 stal emeritním profesorem VUT.

 

Klepněte pro větší obrázek
V prvním bloku přednášek, nazvaném „AŽ a metoda konečných prvků“, odezněly příspěvky prof. Jozef Kačura z FMFI UK v Bratislavě, prof. Jiří Kratochvíla z FAST VUT a prof. Michala Křížka z MÚ AV ČR, které byly věnovány přehledu a přínosu hlavních výsledků AŽ v oblasti metody konečných prvků. V druhém bloku „AŽ a Fakulta strojního inženýrství“ vzpomínali prof. Antonín Píštěk a prof. František Pochylý na svého učitele a jeho roli ve vědecké radě fakulty. Doc. Zdeněk Karpíšek a prof. Miroslav Doupovec zase připomněli zásluhy AŽ při vytváření studijního oboru Matematické inženýrství na Fakultě strojní VUT v devadesátých letech.

 

Klepněte pro větší obrázek
Třetí blok, nazvaný „AŽ a jeho renezanční osobnost“, se snažil mapovat velmi širokou oblast zájmů jubilanta. Zúčastněné hosty zaujalo vystoupení astrofyzika dr. Jiří Grygara, spolužáka a celoživotního přítele AŽ. Ten zvolil jako formu svého příspěvku interview, přičemž kladené otázky se týkaly klíčových období jubilanta a jeho zálib – poezie, šachu a karet. Rozhovor byl zpestřen řadou zajímavostí, včetně promítání dobových fotografií. Posluchači se např. dozvěděli, že oba spolužáci k vědě inklinovali již jako malí chlapci, když v jedné z uliček brněnské části Černá Pole „stanovili“ střed vesmíru. Dr. Grygar také prozradil, že zatímco on sám byl při výběru vysoké školy dávno rozhodnut pro studium astronomie, AŽ vzhledem k šíři svých zájmů váhal, a přihlášku ke studiu fyziky od něj na poslední chvíli „opsal“. Závěrečný příspěvek pak přednesla prof. Zuzana Došlá z PřF MU v Brně, která uvedla práce AŽ v oblasti popularizace teorie relativity a připomněla jeho básnické sbírky.

 

Klepněte pro větší obrázek
Mezi hosty byli v nemalé míře zastoupeni absolventi oboru Matematické inženýrství, jejichž zástupci na závěr předali jubilantovi  fotoknihu zachycující historii tohoto studijního oboru ve fotografiích.

text Jan Čermák a Jan Franců FSI VUT v Brně

foto Igor Šefl, Jan Franců

Události 2/2016
 

Klepněte pro větší obrázek

Fotokniha mapující studijní obor Matematické inženýrství od akademického roku 1993/94 je k nahlédnutí ve formátu PDF

 

Článek v časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

ročník 61 (2016), č. 1

  • článek ve formátu PDF
  • náhledy stránek:

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Další fotografie ze Semináře na počest Alexandra Ženíška ze dne 27. ledna 2016 (autoři fotografií Igor Šefl, Jan Franců):

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE