Matematické inženýrství - základní informace

Matematické inženýrství patří mezi obory speciálního programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (dále jen FSI VUT v Brně).

Struktura studia:
  1. Matematické inženýrství (zkratka B-MAI) tříletý bakalářský obor
  2. Matematické inženýrství (zkratka M-MAI) dvouletý navazující magisterský obor
  3. Aplikovaná matematika (zkratka D-APM) čtyřleté doktorské studium oboru
    • je určeno vynikajícím absolventům oboru Matematické inženýrství, ale také absolventům matematických oborů jiných škol.
Obor Matematické inženýrství je určen zejména pro uchazeče ze středních škol, kteří mají pozitivní vztah k matematice a ostatním technickým disciplínám. Skladbou svých předmětů poskytuje pozdějšímu absolventovi oboru Matematické inženýrství velmi dobrý matematický aparát k řešení reálných problémů. Tím, že student Matematického inženýrství absolvuje během studia nejen matematické předměty, ale i předměty strojařské, udržuje stále pevnou vazbu mezi teorií a praxí.
 
Pro zájemce o vysokoškolské studium matematiky, kteří váhají mezi studiem odborné matematiky, nebo informatiky, nebo studiem technických disciplín, je obor Matematické inženýrství vyváženou volbou.
 
Doporučujeme shlédnout pořad Hlubinami vesmíru, ve kterém je hostem Ing. Hana Druckmüllerová (absolventka oboru Matematické inženýrství v roce 2010). Hana Druckmüllerová velmi jasným a konkrétním způsobem formuluje, jak taková vazba mezi matematickým vzděláním a praktickým využitím znalostí může vypadat.
 

Výuka probíhá v moderním areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno (GPS 49°13'27.767"N, 16°34'37.227"E).  FSI VUT v Brně disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni.

Podrobnější informace o bakalářském studiu oboru Matematické inženýrství:
  • Studijní skupiny mívají cca 25 studentů
  • Výuka pro studenty Matematického inženýrství má svůj pevně daný rozvrh (jistá volnost je pouze v umístění výuky jazyků)
  • Výuka je obvykle rozvržena do 4 pracovních dní
  • Matematické předměty (tj. Matematická analýza I, II, III, Lineární algebra, Obecná algebra, Metody diskrétní matematiky, Počítačová grafika, Moderní metody programování, Funkcionální analýza I, II, Numerické metody I, II, Parciální diferenciální rovnice, Pravděpodobnost a statistika I, II, ...)  jsou přednášeny a cvičeny pouze pro studenty oboru Matematické inženýrství, tj. vyučují se pro malou skupinu studentů odděleně od ostatních oborů fakulty
  • Ostatní předměty (tj. předměty společného technického základu pro strojaře) jsou přednášeny v rámci velkých přednáškových skupin

Uplatnění absolventů:

Obor Matematické inženýrství je progresivní formou studia matematiky připravující teoreticky vzdělaného inženýra s hlubokými znalostmi výpočetních  metod, matematického a technického modelování a softwaru. Absolventi mají přehled ve všech nosných technických disciplínách a uplatňují se v tvůrčích týmech inženýrských specializací. Osvojené matematické znalosti mohou aplikovat v řadě dalších odvětví (fyzika, biologie, ekonomie, bankovnictví, ...). Díky dobré orientaci v nejmodernějších výpočetních technologiích naleznou uplatnění i ve vědeckých a vývojových institucích, v softwarových firmách, apod. Přehled uplatnění našich absolventů naleznete zde.

Zde je k dispozici prezentace oboru Matematické inženýrství (formát PPS) a ve formátu PPT


 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE