Ocenění absolventi Matematického inženýrství

Jana HODEROVÁ
ak. rok 2010/11

Cena děkana byla u příležitosti promocí udělena těmto studentům oboru Matematické inženýrství:

Bc. Jan D R A Ž K A

Bc. Tomáš G R Í S A

Ing. Martin C H A B I Č O V S K Ý

Ing. Zdeněk K O N E Č N Ý

Ing. Lenka Z A V Í R A L O V Á

 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE