Ocenění absolventi Matematického inženýrství

Jana HODEROVÁ
ak. rok 2010/11

Cena děkana byla u příležitosti promocí udělena těmto studentům oboru Matematické inženýrství:

Bc. Jan D R A Ž K A

Bc. Tomáš G R Í S A

Ing. Martin C H A B I Č O V S K Ý

Ing. Zdeněk K O N E Č N Ý

Ing. Lenka Z A V Í R A L O V Á

 

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE