Odbor algebry a diskrétní matematiky

Miroslav KUREŠ
Charakteristika odboru

Vědecká činnost Odboru algebry a diskrétní matematiky je zaměřena zejména na základní a aplikovaný výzkum v matematice. Výsledky jsou publikovány v matematických časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí (obvykle recenzovanými v referativních databázích Mathematical Reviews http://www.ams.org/mathscinet/  a Zentralblatt http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en). Pracovníci jsou rovněž aktivně zapojeni do různých výzkumných projektů a grantů.


Miroslav Doupovec

 • Diferenciální geometrie a její aplikace
 • Geometrické struktury na fibrovaných varietách

Jiří Klaška

 • Kombinatorika
 • Teorie čísel


Miroslav Kureš

 • Diferenciální geometrie, aplikace ve variačním počtu a optimálním řízení
 • Geometrické struktury na fibrovaných varietách, jetový kalkul
 • Metody komutativní algebry, algebraická geometrie, eliptické křivky

Jan Pavlík

 • Teorie kategorií

Ladislav Skula

 • Obecná algebra
 • Diskrétní matematika
 • Teorie čísel

Josef Šlapal

 • Obecná topologie
 • Kategoriální topologie
 • Obecná algebra
 • Diskrétní matematika

Petr Vašík

 • Diferenciální geometrie a její aplikace
 • Geometrické struktury na fibrovaných varietách

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE