Odbor matematické analýzy

Jan ČERMÁK
Charakteristika odboru
Odbor matematické analýzy

Pedagogická činnost odboru je zaměřena zejména na předměty matematické a numerické analýzy. Členové odboru se podílejí na přednáškách i cvičeních matematických předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, a dále v kurzu celoživotního vzdělávání. Významný podíl na pedagogické činnosti odboru má rovněž zapojení jeho členů při vytváření různých forem podpory výuky (dříve tištěných, nyní převážně elektronických). Pedagogickou činnost lze v tomto smyslu rozdělit do pěti oblastí:

Bakalářský studijní program Strojírenství (obory profesního i obecného typu)
Členové odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Matematika III
 • Numerické metody I
 • Matematika III-B


Bakalářský a magisterský studijní program Aplikované vědy v inženýrství, obor matematické inženýrství
Členové odboru se podílejí na vedení bakalářských a diplomových prácí studentů tohoto oboru a jsou garanty výuky předmětů:

 • Funkcionální analýza I
 • Matematická analýza III
 • Matematické metody v teorii proudění
 • Moderní metody programování
 • Moderní metody řešení diferenciálních rovnic
 • Numerické metody I, II a III
 • Parciální diferenciální rovnice
 • Základy optimálního řízení
 • Základy programování
 • Vybrané kapitoly z matematické analýzy
 • Úvod do TeXu
 • Matematický software

Doktorský studijní program
Členové odboru jsou školiteli v rámci oboru Matematické inženýrství. Jsou také garanty předmětů doktorského studia:

 • Numerická matematika I a II
 • Rovnice matematické fyziky I a II
 • Funkcionální analýza a prostory funkcí
 • Matematické metody optimálního řízení

Kurz celoživotního vzdělávání
Odbor připravuje v rámci spolupráce s firmou Honeywell semestrální kurz přednášek na téma Dynamika letu a jeho řízení.

Elektronická podpora výuky
Členové odboru se významně podílejí na tvorbě a aktualizaci elektronických podpor pro výuku matematických předmětů na FSI (viz http://mathonline.fme.vutbr.cz) a na zajištění eLearningového kurzu z předmětů Matematika I a Matematika II v rámci celoškolského softwaru Moodle. Tyto a další pedagogické aktivity jsou každoročně podporovány získanými projekty (zejména v rámci FRVŠ).

 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE