Odbor počítačové grafiky a geometrie

Miloslav DRUCKMÜLLER
Charakteristika odboru
Odbor počítačové grafiky a geometrie

Odbor zajišťuje výuku následujících předmětů:

V základním studiu
1. Konstruktivní geometrie
2. Počítačová grafika

V oborovém studiu Matematické inženýrství:
1. Moderní metody programování II,IV,V
2. Počítačová geometrie a grafika
3. Numerické metody analýzy obrazu
4. Technické aplikace vícehodnotové logiky
5. Programování v DELPHI

V oborovém studiu Fyzikální inženýrství:
1. Vybrané kapitoly z matematiky I, II
2. Numerické metody analýzy obrazu

V oborovém studiu Mechatronika
1. Vybrané kapitoly z matematiky
2. Technické aplikace metod umělé inteligence

V doktorandském studiu
1. Počítačové metody analýzy obrazu

Mimo výuky uvedených předmětů vedou pracovníci odboru část diplomových prací na oboru Matematické inženýrství, konzultují disertační a diplomové práce na jiných oborech strojního inženýrství, a také působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FSI a na dalších vysokých školách.

Pracovníci odboru jsou autoři nebo spoluautoři následujících skript:
Borecká, K a kol.: Konstruktivní geometrie,  CERM, Brno, 2002
Druckmüller, M.: Technické aplikace vícehodnotové logiky, PC-Dir Real, Brno, 1998
Druckmüller, M., Ženíšek, A.: Funkce komplexní proměnné, PC-Dir Real, Brno 2000
Martišek, D.: Počítačová grafika pro matematické inženýry, PC DIR Brno 1999
Martišek, D.: Počítačová geometrie a grafika, VUTIUM Brno 2000,
Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů, Littera, Brno 2002
Martišek, D., Faltusová, M: Matematika, příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám, CERM, Brno, 2004

Elektronické učební pomůcky a pedagogický software:
Martišek, D.: Algoritmizace a programování. Odborná příručka (nejen) pro matematiky, průběžně aktualizovaný elektronický učební text, informace na www.zam.fme.vutbr.cz/~martisek
Martišek, D.: Matematické principy grafických systémů – CD, informace u autora (martisek@fme.vutbr.cz)
Štarha, P.,Druckmüller, M: Obrazový analyzátor NuMAO 1.0.
Software vytvořený za podpory projektu FRVŠ 476/2007 Podpora výuky numerických metod analýzy obrazu.

Pracovníci ústavu vyvinuli propagační software pro obor Matematické inženýrství určený uchazečům o studium, který je každoročně aktualizován. 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE