Odbor počítačové grafiky a geometrie

Miloslav DRUCKMÜLLER
Charakteristika odboru

Odbor se zabývá vědeckým výzkumem v následujících oblastech:

 1. Adaptivní filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým dynamickým rozsahem
 2. Numerické metody analýzy obrazů sluneční koróny (ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici a Slovenskou akademií věd)
 3. Numerické metody analýzy slunečního spektra (ve spolupráci s Hvězdárnou v Ondřejově)
 4. Metody 3D rekonstrukce obrazů z konfokálního mikroskopu
 5. Metody 3D rekonstrukce obrazů z tunelovacího mikroskopu
 6. Rychlé algoritmy počítačové grafiky
 7. Metody registrace obrazů založené na fázové korelaci a jejich aplikace
 8. Aplikace digitální topologie v analýze obrazů
 9. Numerické metody analýzy obrazů sítnice lidského oka
 10. Aplikace fraktální geometrie při analýze povrchů
 11. Technické aplikace konstruktivní geometrie
 12. Technické aplikace vícehodnotové logiky při řízení systémů
 13. Numerické metody analýzy obrazů v oblasti histologického vyšetření masných produktů (ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno)

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE