Odbor statistiky a optimalizace

Josef BEDNÁŘ
Charakteristika odboru

Pedagogickou činnost pracovníků odboru lze rozdělit do čtyř oblastí:

1. Výuka v bakalářském studiu a v prvním stupni magisterského studia na FSI

Pracovníci odboru se podílejí jako přednášející a cvičící, příp. jako garanti, na výuce předmětů:

 • Matematika I, Matematika II, Matematika III, Matematika IV, Matematika II-B
 • Statistika a pravděpodobnost
 • Statistický software
2. Výuka ve studijním oboru „Matematické inženýrství“

Pracovníci odboru jsou garanty a vyučujícími předmětů:

 • Pravděpodobnost a statistika I
 • Pravděpodobnost a statistika II
 • Pravděpodobnost a statistika III
 • Optimalizace
 • Stochastické procesy
 • Fuzzy množiny a aplikace
 • Stochastické modelování
 • Technické aplikace rozhodovacích modelů
 • Analýza inženýrského experimentu
3. Výuka předmětů na jiných oborech strojního inženýrství

Pracovníci odboru jsou garanty a vyučujícími předmětů:

 • Statistická analýza (materiálové inženýrství)
 • Statistická analýza (technika prostředí)
 • Počítačová podpora technologických procesů a technologie
 • Aplikovaná statistika
 • Technika experimentu
 • Aplikovaná matematika
 • Fuzzy množiny a jejich aplikace
 • Aplikovaná matematika - zpracování dat
4. Výuka předmětů v doktorském studiu strojního inženýrství

Pracovníci odboru jsou garanty a vyučujícími předmětů:

 • Statistická analýza
 • Dynamické a vícerozměrné stochastické modely
 • Fuzzy modely technických systémů a procesů
 • Matematické programování – základy optimalizace
 • Empirické modely
 • Plánování experimentu

Mimo výuky uvedených předmětů vedou pracovníci odboru část diplomových prací na oboru Matematické inženýrství, konzultují disertační a diplomové práce na jiných oborech strojního inženýrství, a také působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FSI a na dalších vysokých školách. Jako odborníci ve zmíněných oborech jsou členové odboru zváni k pedagogickému působení i na jiných fakultách VUT (FP), domácích i zahraničních VŠ (ESF a FSpS MU Brno, UTB Zlín, Academie Sting Brno, BIBS, MUC Molde, University of Malta) a v kurzech z aplikované statistiky pro firmy a instituce. S blížícím se přistoupením ČR k EU jsou studenty matematického inženýrství více využívány možnosti studijních pobytů v zahraničí (MUC Molde, Technische Universität Wien). V roce 2004 se odbor bude podílet na organizaci celostátního kola studentské soutěže SVOČ v matematických oborech na FSI VUT.

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE