Opus - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

Josef BEDNÁŘ

Projekt podporuje konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %).

Projekt je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi.

Oficiální stránky projektu:  http://opus.fme.vutbr.cz/

 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE