Pokyn děkana č. 16/2017

Jaroslav CÁPAL
k zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2017

Prosím o dodržení termínů v tomto pokynu uvedených.

Zlaté křivítko

Pozvánka na turnaj od 8:30 a posezení od 20:00 (Tenis Pub Brno Lužánky)
Autorem článku je Kateřina ŠPLOUCHALOVÁ
ZOBRAZIT VÍCE