Přehled absolventů double diploma

Jana HODEROVÁ
přehled absolventů, resp. studentů, resp. budoucích studentů na University of L'Aquila

Přehled absolventů a studentů oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně, kteří v rámci double diploma studovali, resp. studují, resp. budou studovat na University of L'Aquila:

Akademický rok 2016/2017:
Jan Hrubý
Jitka Khůlová
Tereza Kroulíková
Petr Procházka
Jana Vechetová 

2015/2016:
Lukáš Béreš     
Matej Dolník
Juraj Hliník        
Tereza Konečná
Martin Málek
Michal Rauš    
Barbora Reichmanová (studium Double Diploma nedokončeno)
Martin Tejkal     

2014/2015:
Jan Malec (studium Double Diploma nedokončeno)

2013/2014:
Michal Bahník
Jitka Ježková

2012/2013:
Tereza Brožová
Anežka Kolbábková
Jakub Kůdela
Helena Paschkeová

2011/2012:
Radek Hudec (studium nedokončil)
Vojtěch Ivičič

2010/2011:
Barbora Kučerová

2009/2010:
Lucie Felixová
Hana Krausová

Od akademického roku 2009/2010 je možné v rámci Double Diploma studovat pouze 1. ročník NMS. 

2008/2009, studentky 2. ročníku NMS:
Lucie Najvarová
Kateřina Perzynová

2008/2009, studenti 1. ročníku NMS:
Jana Hrabalová
Ildikó Ficza
Hana Floderová (studium Double Diploma nedokončeno)
Lubomír Klimeš
Luboš Pecka
Vladimíra Sladká
Pavla Sladká
Jiří Stejskal 

2007/2008, studenti 2. ročníku NMS:
Milan Hnízdil
Tomáš Kisela
Karel Pavlů
Alena Pffefferová
Čeněk Šandera
Jan Pokorný
Lukáš Hočák
Vojtěch Turek
Petr Šerák

2007/2008, student 1. ročníku NMS:
Jakub Broukal

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE