Přehled přednášek vhodných pro studenty středních škol

Jana HODEROVÁ
nabídka přednášek pro střední školy
Přehled přednášek vhodných pro studenty středních škol

Přednášky určené studentům středních škol:

Matematické inženýrství
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Bude řeč o tom, proč je tento obor v České republice unikátní, čím je vlastně výjimečný člověk s hlubokými znalostmi matematiky a v neposlední řadě jaké jsou výhody našich absolventů na trhu práce.

Algebry v robotice
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. 
Každý ví, že zobecněním reálných čísel jsou čísla komplexní. Pokud je použijeme, leccos se zjednoduší, ale stačí to? Komplexní čísla jsou popsaná dvojicí souřadnic a dají se proto chápat jako situace v rovině, ale robotický mechanismus se pohybuje spíše v prostoru a potřebuje tak minimálně tři souřadnice na popis své polohy, a také musí být nějaký počátek, takže čtyři. Chapadlo robotického ramene se pohybuje po kružnici, ale auto když jede rovně, tak po přímce. Nejkratší pohyb je tedy po přímce, nebo po kružnici. Pořád je to vlastně stejná křivka - "křivka nejkratšího pohybu". Není tedy kružnice a přímka vlastně to samé?  Co kdybychom se na přímku dívali jako na kružnice procházející nekonečnem, potřebujeme tedy přidat nekonečno. Takže těch souřadnic bude vlastně pět? Nebo víc? Jakou algebru nakonec dostaneme?        

3D skener a mračna bodů
Mgr. Jana Procházková, Ph.D.

Víte, kdy z mraků nepadá déšť, ale důležité informace o součástce? Víte, jak v mračnu uvidět důležité věci? Přijďte se podívat na krátkou přednášku o různých algoritmech zpracování mraku bodů a uvidíte, co na obloze není. Seznámíte se s tím, jak mraky bodů vznikají, jak lze s nimi pracovat a co v nich můžeme určit.

Zpracování obrazových dat z průmyslové CT
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
Výpočetní tomografie (CT) má využití nejen v lékařství, ale také ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Je to velmi užitečná radiologická metoda, která umožňuje pomocí rentgenového záření podívat se do vnitra zkoumaného předmětu. Získané prostorové informace mohou sloužit k vytvoření různých 3D projekcí a řezů sledovaného objektu nebo jeho 3D modelu. 

O numerické matematice
doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
Chybami se člověk učí, aneb liška versus králík. Krátce se  pozastavíme nad chybami v numerických algoritmech, abychom pak následně zaměřili svou pozornost na model z populační biologie, který prostřednictvím numerických algoritmů rozřešíme.

Řízení robotického hada
doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
Popíšeme model robotického hada a uvidíme, že tři rozměry je žalostně málo. Budeme pohybovat robotem pomocí vektorového pole a budeme se ptát, jak se pomocí derivací dostaneme do míst, kam by nás bez další námahy vektorové pole nepustilo. Ukážeme, jak takové úvahy souvisí s řízením robotického hada a čím je vlastně právě robotický had zajímavý, technicky i matematicky.

Statistika v průmyslu  - makáme a počítáme :-)
Ing. Josef Bednář, Ph.D., Ing. Pavel Hrabec
Rozjedeme vlastní výrobní proces, výrobky budeme ihned měřit a proces vyhodnocovat.
Ověříme, jestli je proces stabilní a  zda nejsou rozdíly mezi výrobky vyráběnými několika účastníky statisticky významné. Jako bonus odhadneme zmetkovitost našeho výrobního procesu. Během toho se naučíme několik užitečných statistických pojmů a přičichneme k statistickému myšlení.

Od popisné statistiky k matematické
Ing. Josef Bednář, Ph.D., Ing. Pavel Hrabec
Ukážeme, že statistika není jen průměrování a kdy průměry nestačí. Zjistíte, že i jevy s nulovou pravděpodobností „občas“ nastanou. Předvedeme Vám, že Normální je skoro všechno, a že být Normální znamená zjistit svou střední hodnotu a směrodatnou odchylku.

Statistika v průmyslu – Analýza systému měření
Ing. Josef Bednář, Ph.D., Ing. Pavel Hrabec
Mysleli jste si, že posuvné měřítko měří doopravdy přesně? Vyvedeme Vás z omylu. Vytvoříme měřící systém pro kontrolu „průmyslového“ zkracování zápalek a s trochou manuální práce vyhodnotíme přesnost našeho měřícího systému i výroby.

Korelace, kauzalita a regrese
Ing. Josef Bednář, Ph.D., Ing. Pavel Hrabec
Ukážeme Vám, jaká je souvislost mezi počtem vražd a používání Internet exploreru v USA. Zjistíte, že čtverce jsou boží a pomocí jejich minima si předvedeme, jak by v dokonalém světě mělo probíhat modelování jevů pomocí matematické statistiky.

 

kontakt:
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
hoderova@fme.vutbr.cz

Plánované akce:

  • úterý 26.6.2018 od 9:00 v A1/1836
    Gymnázium Brno, Křenová - žáci z 8. třídy až studenti ze 3. ročníku, kteří si vybrali exkurzi na FSI
  • úterý 12.6.2018 od 13:30 v A1/1836
    Gymnázium Brno, Křenová - studenti, kteří mají seminář z matematiky

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE