Prezentace výsledků práce doktorandů

Jana HODEROVÁ

Studenti doktorského oboru Aplikovaná matematika jsou zapojeni do vědecké činnosti v rámci různých projektů. V těchto dnech spolu s ostatními řešiteli z FSI VUT prezentují výsledky své práce formou posterů v prostorách fakulty ve 2. patře budovy A5 (před "účkama"). Úkolem studentů je obhájit svou práci, která byla podpořena z těchto dvou zdrojů:

  • Fond vědy FSI pro rok 2017, viz Rozhodnutí děkana č. 3/2017 (Vyhlášení Fondu vědy pro rok 2017)
  • Juniorský mezifakultní projekt, viz Rozhodnutí rektora č. 17/2016 (Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického výzkumu na VUT v Brně pro rok 2017)
  • Specifický výzkum č. FSI-S-17-4464 Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd 

Přehled témat, kterými se naši doktorandi z 2. a 3. ročníku zabývají a která prezentují formou posteru:

  • Mgr. Jiří Kratochvíl Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů - poster 
  • Ing. Jaroslav Hošek Optimalizační modely pro pokročilé statistické metody - poster
  • Ing. Jakub Kůdela Warm-start cuts for Generalized Benders Decomposition - poster
  • Ing. Barbora Navrátilová Pokročilé metody optimalizace návrhu stavebních prvků - poster
  • Ing. Lukáš Kokrda Moderní metody v optimalizaci - poster

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE