Studijní obor Matematické inženýrství

Základní informace pro zájemce o studium oboru  Matematické inženýrství:

Obor B-MAI Matematické inženýrství je určen zejména pro uchazeče ze středních škol, kteří mají pozitivní vztah k matematice a ostatním technickým disciplínám. Skladbou svých předmětů poskytuje pozdějšímu absolventovi oboru Matematické inženýrství velmi dobrý matematický aparát k řešení reálných problémů. Tím, že student Matematického inženýrství absolvuje během studia nejen matematické předměty, ale i předměty strojařské, udržuje stále pevnou vazbu mezi teorií a praxí.
Pro zájemce o vysokoškolské studium matematiky, kteří váhají mezi studiem odborné matematiky, nebo informatiky, nebo studiem technických disciplín, je obor Matematické inženýrství vyváženou volbou.
Výuka probíhá v moderním areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno (GPS 49°13'27.767"N, 16°34'37.227"E).  FSI VUT disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni.
Prezentace studia na FSI (částečně zaměřená na Matematické inženýrství).
 

Základní struktura oborů na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení v Brně (FSI VUT):

FSI VUT nabízí studijní obory bakalářského studijního programu (BS), navazujícího magisterského studijního programu (NMS), viz celkový přehled studijních oborů BS a NMS a doktorské studijní programy (DS).

Bakalářské studijní programy na FSI VUT se člení na dva hlavní směry:

- Strojírenství
- Aplikované vědy v inženýrství, do kterého je zařazen bakalářský obor Matematické inženýrství (zkratka oboru je B-MAI).

Navazující magisterské programy na FSI VUT jsou tyto čtyři:

- Strojní inženýrství
- Aplikované vědy v inženýrství, do kterého je zařazen navazující magisterský obor Matematické inženýrství (zkratka oboru je M-MAI)
- Výrobní systémy
- Industrial Engineering

Doktorské studijní programy:

FSI VUT v Brně má akreditováno pět doktorských programů, mezi nimi je program Aplikace přírodních věd, do kterého je zařazen studijní obor Aplikovaná matematika (zkratka D-APM).

 

Studijní plány oboru Matematické inženýrství (přehled předmětů a jejich náplně) :

B-MAI Matematické inženýrství tříletý bakalářský obor:

M-MAI Matematické inženýrství dvouletý navazující magisterský obor:

D-APM Aplikovaná matematika  čtyřleté doktorské studium oboru:
  • je určeno vynikajícím absolventům oboru Matematické inženýrství, ale také absolventům matematických oborů jiných škol.
 
 

Jak studium Matematického inženýrství reálně probíhá:

  • Studijní skupiny (="kruhy") matematických inženýrů (="matingů") mívají cca 25 studentů. V zimním semestru začínají zpravidla 2 až 3 kruhy matingů.
  • Díky tomu, že matingů je omezený počet a celé studium absolvují se stále stejnou skupinou spolužáků, tak spolu velmi dobře navzájem spolupracují. Matingové se také dobře znají i napříč ročníky, první společenskou akcí určenou k seznámení bývá Pasování prváků.
  • Výuka matingů má svůj pevně daný rozvrh (jistá volnost je pouze v umístění výuky jazyků).
  • Výuka je obvykle rozvržena do 4 pracovních dní.
  • Matematické předměty jsou přednášeny a cvičeny speciálně  pro studenty oboru Matematické inženýrství, tj. vyučují se pro jen matingy odděleně od ostatních oborů fakulty. Výjimkou jsou předměty Matematická analýza I a II, které do svého studijního plánu zařadil i obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie.
  • Ostatní předměty, tj. předměty společného technického základu, jsou přednášeny v rámci velkých přednáškových skupin společných pro matingy i "běžné strojaře", ale ve cvičení je kruh matingů pohromadě.
  • Téma bakalářské práce si matingové vybírají v informačním systému ve 3. ročníku v září, ale velmi časté je, že dle svého zájmu kontaktují učitele již na konci 2. ročníku a téma bakalářské práce je jim pak vypisováno "na míru".  
 

Uplatnění absolventů:

Obor Matematické inženýrství je progresivní formou studia matematiky připravující teoreticky vzdělaného inženýra s hlubokými znalostmi výpočetních  metod, matematického a technického modelování a softwaru. Absolventi mají přehled ve všech nosných technických disciplínách a uplatňují se v tvůrčích týmech inženýrských specializací. Osvojené matematické znalosti mohou aplikovat v řadě dalších odvětví (fyzika, biologie, ekonomie, bankovnictví, ...). Díky dobré orientaci v nejmodernějších výpočetních technologiích naleznou uplatnění i ve vědeckých a vývojových institucích, v softwarových firmách, apod. Přehled uplatnění našich absolventů naleznete zde.

 


 

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE