SZZ v září 2018 - pořadí studentů

Jana HODEROVÁ
středa 12. 9. 2018 od 10:00 v A1/1842

2. termín státní závěrečné zkoušky pro bakalářský studijní program Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství, je stanoven na středu 12. září od 10:00 v místnosti A1/1842.

Zde je k dispozici složení komise a pořadí studentů.

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE