Témata dizertačních prací pro rok 2018/19

Jana HODEROVÁ

Ve středu 28.2. prezentovali studentům pátého ročníku svá 4 témata dizertačních prací zástupci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, kde působí i Růžena Janoutová a Jan Novotný (oba jsou absolventi oboru Matematické inženýrství a doktorského oboru Aplikovaná matematika). Zde je k dispozici PDF s prezentací ÚVGZ AV ČR .

​Zájemci o doktorské studium si budou moci vybírat z celé řady témat dizertačních prací, která budou schválená oborovou radou (schvalování má proběhnout do 15.3.2018). Přehled vypsaných témat bude dostupný na webu fakulty (v tuto chvíli jsou tam vidět témata pro ak. rok 2017/18, ale řada z nich bude aktuální i pro následující rok). 

Poznámka:
Doktorského studia se týká ​Směrnice děkana č. 10/2017 pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE