Termíny promocí

Eliška SOCHOROVÁ
- pro BS i NMS

Termín promocí magisterského studia:   v úterý 7. 7. 2015 v 9:00 hodin

Termín promocí bakalářského studia:    ve čtvrtek 9. 7. 2015 ve 12:30 hodin.

Promoce se konají v aule Q na FSI, Technická 2, Brno.

Absolventi se dostaví půl hodiny před stanoveným začátkem. Pokud se absolvent půl hodiny před zahájením promoce nedostaví, nebude mu účast na promoci umožněna.

ZOBRAZIT VÍCE