Udělena Cena Josefa Hlávky

Jana HODEROVÁ
16. listopadu 2010

Ing. Jana Hrabalová, absolventka oboru Matematické inženýrství a studentka doktorského studijního programu Aplikovaná matematika na FSI VUT v Brně, obdržela prestižní Cenu Josefa Hlávky. Cena jí byla předána v úterý 16. listopadu 2010 při slavnostním ceremoniálu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic

Cena Josefa Hlávky je každoročně udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. O udělení Ceny rozhoduje správní rada Nadání, viz http://www.hlavkovanadace.cz/, na návrh rektorů českých vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.

Ing. Jana Hrabalová během bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně prokázala výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Obhájila diplomovou práci Emergent properties of the G1/S network (Emergentní vlastnosti sítě G1/S). Tato práce je zaměřena na buněčný cyklus kvasinky Saccharomyces cerevisiae, zvláště na přechod mezi G1 a S fází. Cílem bylo identifikovat velikosti buňky v době počátku DNA replikace. Práce poskytuje detailní popis nedávno publikovaného matematického modelu chemických reakcí vedoucích k S fázi, stejně jako časový průběh některých důležitých proteinů či jejich sloučenin. Dále se zabývá pravděpodobnostním modelem aktivace replikačních počátků DNA. Nově uvažuje vliv šíření DNA replikace mezi sousedícími počátky a analyzuje jeho důsledky. Poskytuje také senzitivní analýzu kritické velikosti buňky vzhledem ke konstantám popisujícím dynamiku reakcí v modelu G1/S přechodu.

Jana Hrabalová v červenci 2010 obdržela Cenu děkana, kterou bylo oceněno její dosavadní studium s vyznamenáním, její aktivní účast na různých projektech Ústavu matematiky a při reprezentaci fakulty a její tvůrčí potenciál. V rámci doktorského studia oboru Aplikovaná matematika se věnuje tématu Numerická analýza zobecněné rovnice pantografu pod vedením doc. RNDr. Jana Čermáka, CSc.

 

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE