Úspěch v soutěži SVOČ

Jan FRANCŮ
Hana Druckmüllerová získala 2. místo v sekci Aplikovaná matematika
V česko-slovenském kole soutěže SVOČ o nejlepší studentskou vědeckou práci v matematice, kterou pořádá Česká matematická společnost JČMF a Slovenská matematická spoločnosť JSMF letos na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostravě ve dnech 26.-28. května, získala
 
Bc. Hana Druckmüllerová
2. místo v sekci S9 a S10  Aplikovaná matematika 
 
v silné konkurenci 15 prací z MFF UK a FJFI ČVUT Praha, FMFI UK a SvF STU Bratislava, PrF UP Olomouce a FAV ZČU Plzeň.
 
Výsledky i abstrakty všech 76 soutěžních prací všech sekcí a další informace lze najít na adrese http://svoc2010.vsb.cz/
 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE