Zákaz kouření v areálu FSI

Jaroslav CÁPAL
sdělení tajemníka FSI

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v minulém týdnu nabyl účinnosti. Tato právní úprava zakazuje zejména prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a prodej a podávání alkoholických nápojů na půdě všech typů škol a školských zařízení, tzn. včetně vysokých škol, jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu i vyjádření MŠMT a MZ. Rovněž obsahuje BEZVÝJIMEČNÝ ZÁKAZ kouření a používání elektronických cigaret jak ve VNĚJŠÍCH, tak ve VNITŘNÍCH prostorách škol. Nedodržování stanovených právních povinností je kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt a sankcionováno finančním postihem ze strany kontrolních orgánů.

Z tohoto důvodu přistupujeme k plošnému zákazu kouření v budovách a vnitřním areálu FSI.

Odkaz na úplné znění zákona: http://ftp.aspi.cz/opispdf/2017.html#castka_21

 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE