Zlámalův seminář

Jan FRANCŮ
V zimním semestru 2018/19
Zlámalův seminář

Seminář se koná v seminární místnosti 1842 v 18. podlaží budovy A1 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2.

Seminář v zimním semestru 2018/19 zahájí podle možností autorů výjimečně:

Program:

 • Pátek 12. 10. 2018 – začátek v 10:00
  Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. a Doc. RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
  (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni) 

  Matematické modely proudění tekutin v porézním prostředí a p-laplacián.
  V přednášce budou odvozeny některé matematické modely turbulentního proudění tekutiny porézním prostředím. Zaměříme se na fenomenologický přístup. Odvození bude provedeno z rovnice kontinuity a nelineárního konstitutivního vztahu, který je získán empiricky. Představíme historický vývoj experimentů, kterými byly tyto konstitutivní vztahy získávány a popíšeme jeden zajímavý experiment, který proběhl v rámci studentské soutěže SOČ s reálnými prostředími (různé typy štěrku). Vysvětlíme některá úskalí při studiu těchto modelů a důležité vlastnosti těchto modelů - jako např. zánik kladného řešení v konečném čase a silný princip maxima.
   
 • Středa 31. 10. 2018 – začátek ve 12:30
  Prof. Miroslava Růžičková 
  (dříve Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko, nyní University in Białystok, Faculty of Mathematics and Informatics, Poland)

  Modelovanie reálnych procesov stochastickými diferenciálnymi rovnicami
  Osnova:
  1. Pojem stochastického procesu
  2. Procesy Wienera, Markovovské a semi-Markovovské procesy
  3. Itô kalkulus 
  4. Stochastické diferenciálne rovnice
  5. Diferenciálne rovnice so stochastickými parametrami
  6. Základné pojmy zo stability stochastických diferenciálnych rovníc
  7. Aplikačné úlohy použitia stochastických DR pri matematickom modelovaní vybraných procesov
   

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

ZOBRAZIT VÍCE