Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Výpočtová dynamika tekutin Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků. 9. 1. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
CM - body z písemky - 2pSTG CM - body z písemky - 2pSTG ---- Změna!!! - oprava 3.1. od 10 hod v 1836 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pSTG_body.pdf
CM - body z písemky - 2pEPP CM - body z písemky - 2pEPP ---- Změna!!! - oprava 3.1. od 10 hod v 1836 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pEPP_body.pdf
CM - body z písemky - 2pAIŘ CM - body z písemky - 2pAIŘ 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pAIŘ_body.pdf
Vybrané statě z numerických metod Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů. 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NM1Mating.pdf
MNČ a Hermite Metoda nejmenších čtverců a Hermiteův interpolační polynom 14. 12. 2017
Ing. Karel MARTIŠEK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
MNC_Hermite.pdf
Sremr_vzorova_pisemka Vzorová zkoušková písemka z Matematiky III 14. 12. 2017
doc. Ing. Jiří ŠREMR, Ph.D.
3m - Matematika III
Sremr_vzorova_pisemka.pdf
S1P - zkouška - teorie S1P - zkouška - možné teoretické otázky 13. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_zk_teoret_otaz.pdf
šroubové plochy 17 zkrácená přednáška ze šroubových ploch 12. 12. 2017
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
šroubovéPlochy-Zkrácené.doc
Mating: zkouška smm, 2017/18 seznam otázek ke zkoušce z proudění, 2017/18 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk17.pdf
Mating: zkouška sn1, 2017/18 seznam otázek ke zkoušce z numreriky I, 2017/18 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
Nm1Zk17.pdf
Numerické metody I pro Matingy Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic,optimalizace 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NUM.pdf
S1P - písemka ke zkoušce - Vzor S1P - písemka ke zkoušce - Vzor - možné termíny: 5.1.2018; 15.1.2018; 23.1.2018 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_Zkouska_Vzor.pdf
S1P - vzorové příklady 03 S1P - vzorové příklady 03 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_3_vzorove_prikl.pdf
SP3 - vzorová písemka SP3 - vzorová písemka 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_Pisemka_Vzor.pdf
SP3 - vzorové příklady pro písemku SP3 - vzorové příklady pro písemku 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_prehled_prikladu.pdf
Mtb aaa 7. 12. 2017
Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Minitab.MPJ
SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 6. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07b_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
Úkol 1E-Godunov 1D Eulerovy rovnice, Godunovovy numerické toky 5. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDGod.pdf
Požadavky ke zkoušce z Matematiky I Požadavky ke zkoušce z Matematiky I pro skupinu A 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
M1-1718-Pozadavky.pdf
M1-07-Aplikace derivace Taylorův polynom, výpočet limit - l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce, příklady vyšetřování průběhu funkce, křivky. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
07-Aplikace_derivace.pdf
M1-06-Derivace Pojem derivace funkce, výpočet derivace, další pojmy 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
06-derivace.pdf
M1-05-Limita a spojitost Limita posloupnosti, Limita a spojitost funkce, vlastnosti limit a spojitosti, limity nevlastní a v nevlastních bodech, vlastnosti spojitých funkcí, tři důležité limity. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
05-limita a spojitost.pdf
M1-04-Funkce Funkce, základní pojmy, elementární funkce, polynomy a racionální funkce. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
04-Funkce.pdf
M1-03-Analytická geometrie Vektory, lineární množiny v rovině, lineární množiny v prostoru, kvadratické křivky, kvadratické plochy. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
03.pdf
M1-02-Lineární algebra Matice a maticové operace, hodnost matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, čtvercové matice, 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
02.pdf
M1-01-Základy matematiky Základy matematiky: logika, důkazy v matematice, základní množinové pojmy, číselné množiny, relace, zobrazení, mohutnost množin, algebraické struktury. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
01-zaklady.pdf
S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_13_Test_hyp_rozdel.pdf
S1P - 12 - Testování hypotéz S1P - 12 - Testování hypotéz - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_12_Test_hyp.pdf
S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_11_Odhady.pdf
Sylabus 11. přednášky 1PG Sylabus 11. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 6. 12. 2017 3. 12. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus11.pdf
Sylabus 10. přednášky 1PG Sylabus 10. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 29. 11. 2017 3. 12. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus10.pdf
Semestrální práce č.3 do 1PG Semestrální práce č.3 do 1PG 1. 12. 2017
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_2017-2018_SP3.pdf
S1P - 10 - Náhodný výběr S1P - 10 - Náhodný výběr - přednáška 26. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_10_Nahod_Vyber.pdf
SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 22. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07a_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
S1P - Semestrální práce S1P - Semestrální práce - zadání, seznam, data 21. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_SemPrace_2017.xls
S1P - vzorové příklady 02 S1P - vzorové příklady 02 - pro druhou písemku ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 2. písemka Vzorová 2. písemka ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_2017_VZOR.pdf
Plochy a tělea Typické úlohy týkající se elementárních těles a ploch. Budou (byly) provedeny na přednášce 22.11. Doporučuji s sebou rýsovací potřeby. 19. 11. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Plochy_Telesa.pdf
S1P - 09 - ZVČ, CLV S1P - 09 - Zákon velkých čísel, centrální limitní věta - - přednáška 18. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_09_ZakVC_CenLV.pdf
SP3 - 06 - Testování hypotéz SP3 - 06 - Testování hypotéz - přednáška 15. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_06_Testy_hypotez.pdf
Semestrální práce č.2 do 1PG Semestrální práce č.2 do 1PG 15. 11. 2017
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_2017-2018_SP2.pdf
Sylabus 8. přednášky 1PG Sylabus 8. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 15. 11. 2017 12. 11. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus08.pdf
S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce NV S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce náhodného vektoru 10. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_08_NV_stnezav_fceNV.pdf
zadání rysů pro šk. rok 2017/18 - oprava zadání rysů pro 1pg 9. 11. 2017
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Vypracování2017rysu1PGzmena.doc
SP3 - Semestrální práce SP3 - zadání semestrální práce 9. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_SP_Zadani_2017-18.pdf
S1P - 07 - Náhodný vektor S1P - 07 - Náhodný vektor - přednáška 5. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_07_Nahod_vektor.pdf
SP3 - 05 - Bayesovské odhady SP3 - 05 - Bayesovské odhady - přednáška 1. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_05_Bayesovske_odhady.pdf
Semestrální práce č.1 do 1PG Semestrální práce č.1 do 1PG 1. 11. 2017
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
1PG_2017-2018_SP1.pdf
Statistické tabulky Statistické tabulky - výběr 30. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
StatTab_FSI.pdf
S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení - přednáška 29. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_06_NP_Vybr_roz_Spoj.pdf
Sylabus 7. přednášky 1PG Sylabus 7. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 1. 11. 2017 29. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus07.pdf
SP3 - 04 - Metody odhadů SP3 - 04 - Metody odhadů - Momentová metoda, Metoda maximální věrohodnosti - přednáška 25. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_04_Metody_odhadu.pdf
Příklad na indukci Příklad na indukci ze vzorové písemky 25. 10. 2017
doc. Ing. Luděk NECHVÁTAL, Ph.D.
SA1 - Matematická analýza I
priklad-na-indukci.pdf
Zadání semestrálních prací Zadání semestrálních prací z 1PG pro skupinu, kterou cvičím. 23. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Semestralky_2017.pdf
SA1 - vzorové zadání první písemky SA1 - vzorové zadání první písemky 22. 10. 2017
doc. Ing. Luděk NECHVÁTAL, Ph.D.
SA1 - Matematická analýza I
sa1-2017-pisemka-1-vzor.pdf
S1P - 05 - NP - vybraná diskrétní rozdělení S1P - 05 - Náhodná proměnná - vybraná diskrétní rozdělení - přednáška 22. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_05_NP_Vybr_roz_Diskr.pdf
Sylabus 6. přednášky 1PG Sylabus 6. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 25. 10. 2017 21. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus06.pdf
SP3 - 03 - Postačující statistiky SP3 - 03 - Postačující statistiky - přednáška 18. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03_Postacujici_statistiky.pdf
M3 C2a Fourier Fourierovy řady - zadání pro počítačové cvičení 16. 10. 2017
Ing. Hana Druckmüllerová, Ph.D.
3m - Matematika III
FourierZadani_proWeb.mw
S1P - vzorové příklady 01 S1P - vzorové příklady 01 - pro první písemku 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 1. písemka S1P - vzorová 1. písemka ve cvičení 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP - přednaška 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_04_NP_Cisel_charak.pdf
Sylabus 5. přednášky 1PG Sylabus 5. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 18. 10. 2017 15. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus05.pdf
Příklady k procvičení Příklady k procvičení pro 1.písemnou práci z BCT_MAT1 (FCH) 10. 10. 2017
Ing. Karel MARTIŠEK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
BCT_MAT1.pdf
S1P - 03 - Náhodná proměnná S1P - 03 - Náhodná proměnná - přednáška 8. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_03_Nahod_prom.pdf
Sylabus 4. přednášky 1PG Sylabus 4. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 11. 10. 2017 8. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus04.pdf
SP3 - 02 - Regulární systém SP3 - 02 - Regulární systém hustot 4. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_02_Regularni_system.pdf
SA1 - Důkazy - verze 2 (4. 12. 2017) Vybrané důkazy k tvrzením z SA1 3. 10. 2017
doc. Ing. Luděk NECHVÁTAL, Ph.D.
SA1 - Matematická analýza I
sa1-dukazy-2017-ver2.pdf
Sylabus 3. přednášky 1PG Sylabus 3. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 4. 10. 2017 1. 10. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus03.pdf
S1P - 02 - podm. prav. - spolehlivost soustav S1P - 02 - Podmíněná pravděpodobnost - spolehlivost soustav - přednáška 25. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_02_Pod_prav_Spoleh.pdf
Sylabus 2. přednášky 1PG Sylabus 2. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 27. 9. 2017 22. 9. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus02.pdf
SP3 - 01 - Odhady parametrů SP3 - 01 - Odhady parametrů - přednáška 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_01_Odhady_parametru.pdf
SP3 - 00 - Připomenutí pojmů SP3 - 00 - Připomenutí pojmů z S1P a SP2 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_00_Pripom_pojmu.pdf
S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_01_Nahod_jev_Pravd.pdf
S1P - 00 - Popisná statistika S1P - 00 - Popisná statistika - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_00_Popis_stat.pdf
Sylabus 1. přednášky 1PG Sylabus 1. přednášky 1PG tak, jak bude (byla) prezentována 20. 9. 2017 15. 9. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
1PG_Sylabus01.pdf
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 29. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
3NU - Numerické metody II
Num3.pdf
Sremr_vzorova_pisemka Vzorová zkoušková písemka z Matematiky II 7. 5. 2017
doc. Ing. Jiří ŠREMR, Ph.D.
2m - Matematika II
Sremr_vzorova_pisemka.pdf
Požadavky ke zkoušce z numerických metod 2Nu, 2016/17 Organizace zkoušky, požadavky pro praktickou a teoretickou část 2. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
2nu - Numerické metody I
NM1ZK17.pdf
Zkouška 2NU 2017 Vzorové zadání a řešení písemné zkoušky 2NU + okruhy teoretických otázek 1. 5. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
Zkouška_2NU_2017_Vzor.pdf
Přednáška 12 Linq a Poissonova rovnice 1. 5. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L12.pdf
Sremr_info_2M_2017 Obecné informace o zkoušce v letním semestru 2016/17 28. 4. 2017
doc. Ing. Jiří ŠREMR, Ph.D.
2m - Matematika II
info_2M_2017.pdf
Křivkový a plošný integrál Učební text M2. Zavedení a vlastnosti křivkového a plošného integrálu. 24. 4. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
2M-K - Matematika II
M2-Krivkovy+Plosny-Integral.pdf
řešené příklady ver. 1. 24. 4. 2017
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
vtr - Polynomiální teorie řízení
oaa-rizeni-priklady.pdf
Přednáška 11 Vnější balistika 16. 4. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L11.pdf
Přednáška 10 ... Lotka-Volterra 9. 4. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L10.pdf
SSP2017-04-06 Záznam cvičení 7. 4. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-04-06.log
Klasifikace SSP Klasifikace SSP v akademickém roce 2016/2017 7. 4. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSPklasifikace2017.pdf
SSP2017-03-30 Záznam cvičení 5. 4. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-03-30.log
Přednáška 9 Polynomy nad racionálními čísly. Aplikace: Adamsovy metody 3. 4. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L9.pdf
Přednáška 8 Polynomial class 27. 3. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L8.pdf
SSP2017-03-23 Záznam cvičení 25. 3. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-03-23.log
Uvodní strana Uvodní strana 22. 3. 2017
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
2M-K - Matematika II
uvodni_strana.docx
Příklady 2M-K Semestrální práce do předmětu 2M-K 22. 3. 2017
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
2M-K - Matematika II
priklady_M2_k.pdf
SSP2017-03-16 Záznam cvičení 22. 3. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-03-16.log
Přednáška 7 ... 21. 3. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L7.pdf
SSP2017-03-02 Záznam cvičení 15. 3. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-03-02.log
SSP2017-03-09 Záznam cvičení 15. 3. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
SSP2017-03-09.log
Přednáška 6-7 Operátory konverze, Nuget, MathNet.Numerics ... Grafická komponenta 13. 3. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L6a7.pdf
Zadání semestrálních prací Zadání semestrálních prací z předmětu 2NU pro skupiny, které cvičím 12. 3. 2017
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
Semestrální práce NM_2017.pdf
ssp.zip Soubor je třeba rozbalit pomocí hesla sděleného vyučujícím. 8. 3. 2017
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
SSP - Stochastické procesy
ssp.zip
M2 - Implicitní funkce Učební text implicitní funkce 6. 3. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
2M-A - Matematika II
M2-ImplicitniFunkce-2017.pdf
Přednáška 5 Vlastnost, indexer a trik na aritmetiku. 4. 3. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L5.pdf
Přednáška 4 První třídy 26. 2. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L4.pdf
Přednáška 3 C++ intermezzo 21. 2. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
cpp.pdf
Přednáška 2-3 C# kreslí FT 10. 2. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
L2.pdf
Zadání semestrální práce Semestrální práce 4M - data 8. 2. 2017
Ing. Karel MARTIŠEK, Ph.D.
4m - Matematika IV
Zadání semestrální práce.xlsx
Zadání semestrální práce Semestrální práce 4M - textové zadání 8. 2. 2017
Ing. Karel MARTIŠEK, Ph.D.
4m - Matematika IV
Zadání semestrální práce.pdf
Přednáška 1 První program 5. 2. 2017
RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.
sr3 - Moderní metody programování
l1.pdf
Vzorová zkoušková písemka z 3M Vzorová zkoušková písemka z 3M 12. 12. 2016
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
3m - Matematika III
Ukazkova_pisemka.pdf
Zadání individuální semestrální práce 2SAMZ Soubor je určen studentům oboru Rizikové inženýrství na ÚSI VUT v Brně. 12. 12. 2016
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
Semprace 2SAMZ - zadani.pdf
Základy funkcionálním analýzy V předmětu jsou vyloženy základní vlastnosti metrických, normovaných a unitárních prostorů. 1. 12. 2016
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
su1 - funkcionální analýza I
Zaklady_funkcionalni_analyzy_opr.pdf
Zadání semestrální práce SPG Zadání semestrální práce SPG včetně vzorového řešení 27. 11. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
spg - Počítačová grafika
Zadání semestrální práce SPG.pdf
3M - Cvičení 5 parciální diferenciální rovnice 27. 11. 2016
Ing. Pavla SEHNALOVÁ, Ph.D.
3m - Matematika III
cviceni-PDR.mw
Úkol 1E, proudění Text zadání 15. 11. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDu1DE.pdf
1PG - semestrální práce Zadání semestrálních prací 1PG pro skupinu 1D34 2. 11. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Zadani_SP_1PG_2015_16.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a Godunovovy metody 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Úkol 4, proudění Text zadání 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
křivky obecné vlastnosti křivek a technické křivky 19. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Obecné vlastnosti křivek2.rtf
3. přednáška Kuželosečky - ohniskové vlastnosti, hyperoskulační kružnice 12. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
kuželosečkyRTF.rtf
křivky a transformace - 2. přednáška křivky a matice rovinných transformací 5. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Křivky a transformace.rtf
Podklady ke cvičení Viz žlutě vyznačené poznámky 29. 9. 2016
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
su2 - Funkcionální analýza II
FA2txt&Notes.pdf
Klasifikace SU2 Způsob klasifikace předmětu Funkcionální analýza II v akademickém roce 2016/17 26. 9. 2016
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
su2 - Funkcionální analýza II
SU2klasifikace2016.pdf
první přednáška pro 1B Euklidovský prostor 23. 9. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Euklidovský prostor.rtf
SU2.zip Studijní materiály k přednášce Funkcionální analýza II. Pro rozbalení je třeba vložit heslo sdělené vyučujícím. 19. 9. 2016
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
su2 - Funkcionální analýza II
su2.zip
Prijimacky_BS_2016 Rozpis komisí 18. 5. 2016
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
MAPLE_UM.pdf
Konzultace Konzultace: Matematika II a Matematika II-B, letní semestr, 2016 3. 5. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
Konzultace.pdf
Regresní přímka Vzorový příklad na regresní přímku se vzorci. 27. 4. 2016
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
4m - Matematika IV
Regresni primka 2016.pdf
Pracovni 09-11 Pracovni soubory 2sbmm 26. 4. 2016
RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
work_09-11_2sbmm.zip
Sylabus 6. přednášky 2NU Sylabus 6. přednášky 2NU včetně demonstračních prográmků. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na přednášce mít s sebou. 23. 4. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_06.zip
2M-B_Maple_Ukoly Cvičení z BM u počítače 14. 4. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
bm - Matematika II-B
2M-B_Maple_Ukoly.mw
2M_Maple_Ukoly_4 4. cvičení z M2 u počítače 14. 4. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
2M_Maple_Ukoly_4.mw
2M_Maple_Ukoly_3 3. cvičení z M2 u počítače 14. 4. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
2M_Maple_Ukoly_3.mw
2M_Maple_Ukoly_2 2. cvičení z M2 u počítače 14. 4. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
2M_Maple_Ukoly_2.mw
2M_Maple_Ukoly_1 1. cvičení z M2 u počítače 14. 4. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
2M_Maple_Ukoly_1.mw
Sylabus 5. přednášky 2NU Sylabus 5. přednášky 2NU včetně demonstračních prográmků. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na přednášce mít s sebou. 9. 4. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_05.zip
Pracovni 05-08 Pracovni soubory 2sbmm 5. 4. 2016
RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
work_05-08_2sbmm.zip
Sylabus 4. přednášky 2NU Sylabus 4. přednášky 2NU včetně demonstračního prográmku. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na přednášce mít s sebou. 27. 3. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_04.zip
Matematika_II_B_1F44 Matematika II-B, skupina 1F/44 25. 3. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
bm - Matematika II-B
Matematika_II_B_1F44.pdf
Matematika_II_1B17 Matematika II, skupina 1B/17 22. 3. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
Matematika_II_1B17.pdf
Matematika_II_1A4 Matematika II, skupina 1A/4 22. 3. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
Matematika_II_1A4.pdf
Matematika_II_1B12 Matematika II, skupina 1B/12 21. 3. 2016
Mgr. Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.
2m - Matematika II
Matematika_II_1B12.pdf
Sylabus 3. přednášky 2NU Sylabus 3. přednášky 2NU včetně demonstračních prográmků. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na přednášce mít s sebou. 12. 3. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_03.zip
Pracovni 01 - 04 Pracovni soubory z 2sbmm 8. 3. 2016
RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
work_01-04_2sbmm.zip
Semestralni prace 2 Podklad semestralni prace 6. 3. 2016
RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
4m - Matematika IV
Zadani 4M.pdf
Semestralni prace 1 Podklad semestralni prace 6. 3. 2016
RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
4m - Matematika IV
Zadani semprace M IV.pdf
Sylabus 2. přednášky 2NU Sylabus 2. přednášky 2NU včetně demonstračních prográmků. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na přednášce mít s sebou. 21. 2. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_02.zip
Maple LS 15-16 Učebny Maple 15. 2. 2016
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
MAPLE_UM.pdf
2NU Sylabus 1. přednášky Sylabus 1. přednášky 2NU včetně demonstračních prográmků. Doporučuji vytisknout (nejlépe dva snímky na stránku) a na 1. přednášce mít s sebou. 5. 2. 2016
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
2nu - Numerické metody I
NU_Sylabus_01.zip
šroubové přímkové a cyklické plochy klasifikace přímkových a cyklických ploch, obrázky ploch i jejich rovinných řezů 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Šroubové plochy.docx
rotační plochy speciální rotační plochy - anuloid a rotační kvadriky 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
ROTAČNÍ PLOCHY.docx
průnik přímky s tělesem ukázky průniku přímky s tělesem, ev. průsečíků přímky s plochou 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Průnik přímky s tělesem.docx
rovinný řez jehlanem řez čtyřbokého jehlanu obecnou rovinou v MP pomocí kolineace 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Řez jehlanem.docx
Elementární tělesa - řez hranolem Rovinný řez čtyřbokým hranolem užitím afinity 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Řez hranolem.docx
matice rotace v 3D Matice rotace kolem os x, y a z v 3D prostoru - pro výpočet rovnic rotačních ploch u zkoušky z 1PG. Podobně matice šroubování - poslední sloupec vyjádří posunutí ve směru příslušné osy. 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
ROTAČNÍ PLOCHYmatice.docx
Asistence 15-16 Asistence u zkoušek 11. 12. 2015
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Asistence_zk_ZS.xls
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP
Základy obecné algebry Základy obecné algebry včetně příkladů k procvičování 18. 11. 2015
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SOA - Obecná algebra
Zaklady_obecne_algebry1.pdf
Náhradní semestrální práce Druhá náhradní SP pro studenty 2. ročníku. 17. 11. 2015
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
WON - Obrazová analýza v materiálových vědách
WON_SP_2.ZIP
Zadání semestrálních prací Zadání semestrálních prací SPG pro skupiny, které cvičím (2eMAI). 8. 11. 2015
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
spg - Počítačová grafika
SP_SPG_2015_16.ZIP
Podpora předmětu 9STA Komprimovaný soubor obsahuje podporu předmětu 9STA pro doktorandy. 27. 10. 2015
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
9STA - Statistická analýza
ZK 9STA.zip
prostá cykloida konstrukce části prosté cykloidy 22. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Konstrukce části prosté cykloidy.docx
kinematická geometrie názorné obrázky rovinné kinematické geometrie 22. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
KINEMATICKÁ GEOMETRIE.docx
Kuželosečky Základní vlastnosti kuželoseček 12. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
KUŽELOSEČKY.docx
Studijní text Studijní text k předmětu WON - obrazová analýza v materiálových vědách. 10. 10. 2015
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
WON - Obrazová analýza v materiálových vědách
WON_15_10_10.pdf
Maple_zs_15_16 Rozpis učeben pro Maple M1 1. 10. 2015
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
maple_zs_15_16.pdf
zápočet a rysy z 1pg 2015/16 podmínky zápočtu a návod k zhotovení rysů pro rok 2015/16 22. 9. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
zápočet1pgRysy152016.docx
Základy matematické logiky Úvod do predikátového počtu 1. řádu 21. 9. 2015
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
sml - Matematická logika
logikaaktual3.pdf
vzorová písemka vzorová písemka 31. 5. 2015
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
vzorova_pisemka.pdf
Řízení třetí verze 11.6.16 11. 5. 2015
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
vtr - Polynomiální teorie řízení
oaa-rizeni_3.pdf
Cvičení z matematické logiky (SML) Příklady typově odpovídající náplni cvičení k předmětu. 10. 5. 2015
Mgr. Jan PAVLÍK, Ph.D.
sml - Matematická logika
cviceni7.pdf
Požadavky ke zkoušce z Matematiky 2 Soupis látky probrané v rámci předmětu. Popis zkoušky, ukázka zadání a teoretických otázek. 27. 4. 2015
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
2m - Matematika II
M2-1415-Pozadavky.pdf
Doplňky z ODR Učební text doplňující látku z obyčejných diferenciálních rovnic v rámci předmětu Parciální diferenciální rovnice. 27. 4. 2015
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
spd - Parciální diferenciální rovnice
Odr-2014.pdf
Příklady z ODR Příklady z obyčejných diferenciálních rovnic v rámci předmětu Parciální diferenciální rovnice. 27. 4. 2015
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
spd - Parciální diferenciální rovnice
Prik-ODR-14.pdf
Požadavky ke zkoušce z Parciálních diferenciálních rovnic Soupis látky probrané v předmětu. 27. 4. 2015
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
spd - Parciální diferenciální rovnice
PDR-1718-pozadavky.pdf
Pseudoinverzní matice Ladislav Skula, Pseudoinverzní matice - metoda nejmenších čtverců (seminární text) 16. 4. 2015
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Pseudoinverze.pdf
0AA - Algebry rotací Definujeme různé algebry realizující rotace prostoru E3 27. 3. 2015
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
0AA - Aplikovaná algebra pro inženýry
OAA-rotace.pdf
OAA Maticové hry Text o maticových hrách. 27. 3. 2015
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
0AA - Aplikovaná algebra pro inženýry
0AA-maticove_hry.pdf
Pokyny pro semestrální práci z předmětu 4M Soubor obsahuje pokyny pro studenty ke zpracování datových souborů v semestrální práci pro cvičení z předmětu Matematika IV. 14. 2. 2015
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
4m - Matematika IV
Zadani semprace M IV.pdf
Osnovy předmětu Matematika IV Osnovy pro výuku předmětu Matematika IV (4M, 4m, 4MA, 4MK) v letním semestru 2014/15. 14. 2. 2015
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
4m - Matematika IV
M4_14-15.pdf
opravene materialy Opravene podklady k prednaskam z S1P. 22. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
materialyS1P.pdf
zkouskovy tahak U zkoušky bude k dispozici nasledující oficiální tahák. Není třeba jej tisknout ani tvořit vlastní. 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
vzorcde.pdf
Řešené příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení - druhá opravená verze 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
prikladyIO.pdf
Orientované grafy Úvod do teorie orientovaných grafů, turnaje, eulerovské a hamiltonovské grafy, algoritmy pro hledání cesty minimální délky. 29. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_3_160119.pdf
Eulerovské a hamiltonovské grafy, obarvitelnost, planarita Základní pojmy a vlastnosti eulerovských a hamiltonovských grafů. Dále je diskutována obarvitelnost a planarita obyčejných grafů. 29. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_2_160119.pdf
Vzorová písemka Vzorová písemka z Matematiky I 14. 12. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
vzorova_pisemka_M1.pdf
Obyčejné grafy Úvod do teorie obyčejných grafů, tj. jednoduchých neorientovaných grafů bez smyček. Zahrnuty jsou také stromy, kostry a algoritmy pro hledání minimální kostry v ohodnoceném grafu. 12. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_1_160119.pdf
Stáhnout priklady_M3.pdf Příklady do semestrální práce Matematiky III. 9. 11. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
3M-K - Matematika III
priklady_M3.pdf
Stáhnout uvodni_strana.docx První strana seminární práce (do tabulky vyplnit, které příklady z jednotlivých kapitol jsou počítány). 9. 11. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
3M-K - Matematika III
uvodni_strana.docx
Ukázky pravděpodobnostních funkcí a hustot vybraných rozdělení Matlabovsky program s ukázkami pstních funkcí a hustot vybraných rozdělení. 4. 11. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
pstnifce.m
Základní typy rozdělení Seznam vybraných rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin. 26. 10. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
zakladnitypyrozdeleni.pdf
uvodni_strana.doc Úvodní strana semestrální práce 17. 10. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
uvodni_strana.docx
OAA OAA - učebni text verze z 2.9.2014 2. 10. 2014
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
0aa_4.pdf
osnovy 1pg pro 1B 2014/15 Osnovy přednášky Dr. Chvalinové pro př. sk. 1B v roce 2014/15 22. 9. 2014
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Osnovy 1pg1415.docx
PZ Casovy plan PZ do BS 16. 6. 2014
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Pokymy pro predsedy.doc
Integrály - přehled Přehledová tabulka různých typů integrálů 16. 5. 2014
Ing. Hana Druckmüllerová, Ph.D.
2m - Matematika II
PrehledIntegralu.pdf
Stáhnout_úvodní_soubor.doc První strana seminární práce (do tabulky vyplnit, které příklady z jednotlivých kapitol jsou počítány). 14. 3. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
BM-K - Matematika II-B
uvodni_strana.doc
Ucebny Maple Rozpis učeben pro Maple v M2 28. 2. 2014
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
2m - Matematika II
PocUcebny_Maple.pdf
Témata referatů z 9STA a 9 FMS V souboru Temata SA a FMTPS.pdf je přehled doporučených témat referátů pro zakončení předmětů 9STA (Statistická analýza) a 9FMS (Fuzzy modely...) v doktorském studiu na FSI. 21. 1. 2014
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
Temata SA a FMTPS.pdf
Řez rotační plochy Řez rotačního paraboloidu užitím bodové konstrukce. 20. 12. 2013
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
MP_paraboloid_rez.pdf
Maple 2013/14 Rozpis místností M1 Maple 10. 10. 2013
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
1m - Matematika I
1M_Maple2013_14ZS.pdf
Prijimacky 13-14 Rozpis komisí 15. 5. 2013
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Prijimacky 13-14.doc
priklady_M2.pdf Příklady z Matematiky II k procvičení. 11. 3. 2013
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
BM-K - Matematika II-B
priklady_M2.pdf
Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Sylabus přednášky o statistice pro Univerzitu třetího věku na VUT v Brně. 8. 3. 2013
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
StatmetoZK - komentar VUT.pdf
Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omylů a lží Prezentace pro přednášku o statistice pro Univerzitu třetího věku na VUT v Brně. 8. 3. 2013
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
StatmetoZK.pdf
Zkouška z 1PG Obsah zkoušky (všech tří částí) z 1PG ve šk.roce 2015/16 pro přednáškovou skupinu 1B. 4. 12. 2012
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Obsah zkousky 2012 Chval.doc
pohyb - výpočty Výpočty v kinematické geometrii 17. 10. 2012
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Pohyb.doc
priklady_M1.pdf Příklady k semestrálním pracím. 9. 10. 2012
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
priklady_M1.pdf
Data 4m Data 4m 30. 4. 2012
Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Data M4.MTW
PST text Bednář PST text Bednář 30. 4. 2012
Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
PST - Statistické metody ve strojírenství
PST text Bednář pracovní verze.pdf
Šroubovice Zobrazení šroubovice v Mongeově projekci a kolmé axonometrii. 8. 12. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Sroubovice.pdf
Tělesa Zobrazení těles v Mongeově projekci a kolmé axonometrii, jejich řezy a průniky. 8. 12. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Telesa.pdf
Přehled učiva ke zkoušce M3-B Přehled učiva ke zkoušce M3-B 30. 11. 2011
Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Přehled učiva ke zkoušce M3.doc
Kolmá axonometrie Základní úlohy v kolmé axonometrii 10. 11. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Kolma_axonometrie.pdf
Mongeovo promítání Základní úlohy v Mongeově promítání 31. 10. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Mongeovo_promitani.pdf
0KD_základní_úlohy Základní úlohy z Mongeova promítání a kolmé axonometrie. 31. 10. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Zakladni_ulohy.pdf
0KD_křivky Příklady konstrukce kuželoseček a rovinných kinematických křivek 26. 10. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Krivky.pdf
Exercises M1 The list of examples to solve in Mathematics I. 3. 10. 2011
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
1M-A - Matematika I
excercise.pdf
Excercises M2 The list of examples to calculate in Mathematics II. 3. 10. 2011
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
2M-A - Matematika II
exercise.pdf
0KD_odkazy Odkazy na studijní materiály 3. 10. 2011
doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_odkazy.txt
1PG Rhinoceros manualy české manuály k softwaru Rhinoceros pro studijní účely 21. 9. 2011
Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
RhinoManualyCZ.zip
Autorizovaný software Popis a informace o podmínkách získání a používání autorizovaného softwaru, který je součástí výsledku řešení projekt MŠMT ČR čís. 1M06047. 17. 6. 2011
doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D
Neurčeno pro předmět FSI
Autorizovany_software.pdf
Směrnice děkana Změna počtu opravných termínů 9. 6. 2011
doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
11_K_SZR_final.pdf
Statistika pro výzkum Prezentace pro kurz základů vědecké práce AV ČR 2011. 19. 5. 2011
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
Statistika pro vyzkum-slideszk.pdf
Graphs and Algorithms Texty Dr. Karla Mikuláška. 9. 5. 2011
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Graphs.zip
Vzorové příklady z 2SAMZ Soubor obsahuje vzorová zadání příkladů pro přípravu ke zkoušce z předmětu Matematické základy analýzy rizika na oboru Rizikové inženýrství. 31. 12. 2010
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
Priklady z 2SAMZ.pdf
Simulace bodu na elipsoidu Program v Matlabu umožňující simulaci měřených souřadnic bodů na povrchu elipsoidu. Programy byly sepsány za podpory projektu MSMT č. 1M06047 “Centrum jakosti a spolehlivosti”. Pro Matlab ver. 07. 23. 12. 2010
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
description_elipsim.txt
Teorie her Teorie her 10. 12. 2010
doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
th_2010.pdf
Algoritmy metody konečných prvků Algoritmy metody konečných prvků 6. 5. 2010
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn3 - Numerické metody III
MKP.pdf
Kancelářské potřeby Rámcová smlouva VUT pro nákup kancelářskych potřeb. 14. 12. 2009
doc. Ing. Petr TOMÁŠEK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
3M_Pokyny_hodnoceni0910.doc
Software - jakost a spolehlivost ZK Popis a informace o podmínkách získání a používání autorizovaného softwaru, který je výsledkem řešení projektů MŠMT ČR čís. 1M06047, GAČR reg. č. 103/05/0292, GAČR reg. č. 103/08/1658 a MŠMT ČR čís. MSM0021630519 v letech 2007 až 2008. 19. 10. 2009
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
Software - jakost a spolehlivost ZK.pdf
fit elipsoid System programů v Matlabu umožňující odhad parametrů elipsoidu z naměřených bodů na jeho povrchu, založený na poznatcích knihy Ahn. Least squares Orthogonal Distance Fitting. Springer. 2004. Programy byly sepsány za podpory projektu MSMT č. 1M06047 “Centrum jakosti a spolehlivosti”. Pro Matlab ver. 07. Je dostupná nová verze. 13. 5. 2009
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
description_fitel.txt
test NB Program v Matlabu umožňující test negativně binomického rozdělení podle článku Hinz, P., Gurland, J. A Test of fit for the negative binomial and other contagious distributions. JASA June 1970, V 65, N. 330, Theory and Methods section. Program byl sepsán za podpory projektu MSMT č. 1M06047 “Centrum jakosti a spolehlivosti”. 13. 5. 2009
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
description_testNB.txt
Fuzzy množiny Přehled základních pojmů z teorie fuzzy množin a jejich vlastností. 8. 4. 2009
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
sfm - ???
FMFC12.pdf
Úkoly pro 1.cvičení z M2b v Maple Úkoly pro 1.cvičení z M2b v Maple 6. 3. 2009
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
bm - Matematika II-B
maple_M2b_I.txt
MAFsmooth Programy v R umožňující aproximaci trendu založeného na maximálně autokorelačních faktorech užité v Hrdlickova, Z.: Modeling of trends in time series based on maximum autocorrelation factors. Letní škola biometriky. 2008. Přístup je založen na SWITZER, P.: Analysis of Monitoring Data for Time Trends Using Maximum Autocorrelation Factors. International Association of Mathematical Geology, IAMG06, Liege, 2006. MAFsmooth programy byly sepsány za podpory projektu MSMT č. 1M06047 “Centrum jakosti a spolehlivosti” a the Pacific Institute for the Mathematical Sciences. 11. 12. 2008
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
description_MAFsmooth.txt
Ukoly pro cviceni z M1 v Maple Ukoly pro cviceni z M1 v Maple 4. 12. 2008
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Ukoly_3_MapleM1.txt
Statistická analýza - DS Přehledový učební text pro předmět "Statistická analýza" v doktorském studiu na FSI VUT. 14. 10. 2008
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
9STA - Statistická analýza
SA ZK.pdf
Rozvinutelné plochy - úvod Klasifikace a Catalanova věta 14. 1. 2008
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozvinutelné plochy úvod.tif
Applied Statistics Support textbook for the subject Mathematics IV. 3. 1. 2008
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
4M-A - Matematika IV
ApplStat2007ZK.pdf
Toky v sítích Základní pojmy a vásledky týkající se toků v sítích 17. 12. 2007
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
TTokyVSitich.pdf
Markovovy řetězce a jejich aplikace Referát z Celostátního semináře Analýza dat ´07/II zaměřený na popis základních pojmů a vlastností Markovových řetězců a na ukázky jejich možných aplikací v řízení jakosti výroby. 23. 11. 2007
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
ssp - ???
MarkRetZK2007.pdf
Cvičení z predikátové logiky Příklady k procvičení znalosti základních pojmů predikátové logiky včetně jejich řešení 31. 10. 2007
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
sml - Matematická logika
cviceni logika.pdf
Stochastické modelování Referát obsahuje přehled základních metod odhadů rozdělení pravděpodobnosti. Je studijní oporou předmětu Stochastické modelování oboru Matematické inženýrství a předmětu Statistická analýza doktorského studia na FSI. 16. 10. 2007
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
s2m - Stochastické modelování
StochMod.pdf
Matlab program Matlab programs for approximation of powers of tests of equality of expected values in one-way MANOVA type MGLM. Requires Cdfchi.m, program written by V. Witkovsky.

Check for updates!

3. 10. 2007
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Powers.zip
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
MolerVSM.zip
Časové řady - popisná statistika Úvod do popisné statistiky ekonomických časových řad. 5. 2. 2007
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
ssp - ???
Popstacasrad.pdf
Podmínky pro zkoušku z KG U zkoušky budou zadány tři příklady z těchto zadaných okruhů. 20. 12. 2006
RNDr. Milana FALTUSOVÁ
1KG-K - ???
podmínky.pdf
Statistika a pravděpodobnost - přehled vzorců a poznatků Učební a metodická pomůcka pro předměty Matematika IV (4M) a Statistický software (0SS) v bakalářském studijním programu a předmět Matematika III-B (CM) v profesním bakalářském studijním programu ve druhém ročníku na FSI VUT v Brně. 30. 8. 2006
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
StatPst.pdf
Teorie okruhů pro diskrétní lineární řízení Základní pojmy a výsledky teorie okruhů, zejména okruhů formálních mocninných řad a okruhů polynomů, využívané v algebraické teorii diskrétního lineárního řízení 10. 2. 2006
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
vtr - Polynomiální teorie řízení
okruhyuctext.pdf
Grupy a okruhy Základy teorie grup a okruhů 5. 12. 2005
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SOA - Obecná algebra
Grupy a okruhy.zip
Data Mining Článek "Data, informace nebo vědomosti" (zveřejněný se svolením jeho autora K. Kupky z firmy TriloByte Pardubice) je zaměřen na úvodní seznámení se statistickými metodami tzv. data miningu. 25. 10. 2005
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
data_mining_IT.pdf
Charakteristická funkce Ve čtyřech souborech převzatých z webových stránek jsou prezentovány základní vlastnosti charakteristické funkce rozdělení pravděpodobnosti. Při použití uvedených souborů je nutno citovat původní zdroje. 24. 10. 2005
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
s2m - Stochastické modelování
Charfce.zip
kopr úvod úvod 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopruvod.pdf
kopr4 část 4 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopr4.pdf
kopr3 část 3 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopr3.pdf
kopr2 část 2 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopr2.pdf
kopr1b část 1b 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopr1b.pdf
kopr1a 1a část 21. 10. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
sn3 - Numerické metody III
kopr1a.pdf
Cvičení z algebry Příklady z univerzální alogebry 20. 10. 2005
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SOA - Obecná algebra
algebracviceni.pdf
Univerzální algebra Základy univerzální algebry 20. 10. 2005
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SOA - Obecná algebra
Algebra.pdf
Matematická logika - cvičení Příklady z výrokového a predikátového počtu 5. 10. 2005
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
sml - Matematická logika
matematicka logika-cviceni.pdf
Teorie spolehlivosti - metody a aplikace Podpůrný přehledový text pro výuku předmětu SSJ (Spolehlivost a jakost)na oboru Matematické inženýrství. 27. 9. 2005
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
SSJ - Spolehlivost a jakost
ReliabZK05.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 18. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz51nn.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 13. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz31.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 13. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz20.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 13. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
Neurčeno pro předmět FSI
zz10.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 3. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz71n.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 3. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz61nn.pdf
Funkcionální analýza Doplňkový učební text 3. 5. 2005
prof. RNDr. Alexander ŽENÍŠEK, DrSc.
su1 - funkcionální analýza I
zz8n.pdf
Maple 2 Soubor obsahuje příklady do cvičení u počítače pro druhý semestr. 29. 3. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M2-E-MAPLE2.PDF
Maple 1 Soubor obsahuje příklady do cvičení u počítače pro první semestr. 29. 3. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-E-MAPLE1.PDF
M1-A-Příklady z teorie množin Soubor obsahuje příklady na procvičení základních množinových pojmů. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-A-Příklady z teorie množin.pdf
M1-A-Teorie množin Krátký, ale obsažný učební text z teorie množin 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-A-Teorie množin.pdf
M1-C-Diferenciální a integrální počet Kvalitní učební text univerzitního stylu pojednávající o diferenciálním a integrálním počtu funkcí jedné i více proměnných. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-C-Diferenciální počet.pdf
M1-B-Příklady z lineární algebry Soubor obsahuje vyřešené příklady ze skript M1-B-Lineární algebra. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1lineární algebra-přiklady.ps
M1-C-Příklady na derivace Soubor obsahuje příklady na procvičení derivací. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
derf.pdf
M1-C-Příklady na lokální extrémy a inflexní body Soubor obsahuje několik desítek příkladů na procvičení látky o lokálních extrémech a inflexních bodech. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
extremy.pdf
M1-A-Základy matematiky Soubor obsahuje učební text ze základů matematiky. Tematicky sem patří především úvod do logiky a teorie množin. Text rovněž obsahuje základní pojmy týkající se algebraických struktur. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
HORAKZM.pdf
M1-C-Průběh funkce Demostrační program, který podrobně, krok za krokem, analyzuje pomocí limit a derivací průběhy tří konkrétně zadaných funkcí. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
prubeh001.pdf
M1-B-Kvadriky Soubor obsahuje obrázky základních tvarů kvadrik. Kvadriky jsou plochy druhého stupně, ležící v trojrozměrném prostoru, které jsou analogiemi známých rovinných křivek, nazývaných kuželosečeky. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
kvadriky.pdf
XX-p-adická čísla Anglický text 26. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
Neurčeno pro předmět FSI
P ADICKA CISLA.pdf
XX-Galoisova teorie, tělesa Anglický text 26. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
Neurčeno pro předmět FSI
GALOISOVA TEORIE, TELESA.pdf
Cyklické šroubové plochy Pokračování šroubových ploch - ukázky řezů cyklických šroubových ploch. 11. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
CYKLICKÉ ŠROUBOVÉ PLOCHY.doc
Přímkové šroubové plochy Přímkové šroubové plochy - tři příklady na řezy: rovinou rovnoběžnou s nárysnou, procházející osou, nebo kolmou k ose. 7. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘÍmkovéŠrPlo.doc
Šroubové plochy Úvod do šroubových ploch 6. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
šrouboplochy[1].doc
Rozvinutelné plochy 6 Rozvinutelné plochy - 6. část - rozv. šroubová plocha 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv7.doc
Rozvinutelné plochy 5 Rozvinutelné plochy - 5. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv6.doc
Rozvinutelné plochy 4 Rozvinutelné plochy - 4. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv5.doc
Rozvinutelné plochy 3 Rozvinutelné plochy - 3. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv4.doc
Rozvinutelné plochy 2 Rozvinutelné plochy - 2. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv2.doc
Rozvinutelné plochy 1 Rozvinutelné plochy - 1. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozv1.doc
Přechodové plochy Přechodové plochy - kombinace rozvinutelných ploch 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘECHODOVÉ PLOCHY.doc
Statistické tabulky Základní statistické tabulky pro výuku a zkoušky ze statistických předmětů na FSI. Tabulky jsou volně ke stažení a použití formou tisku. 17. 3. 2004
doc. RNDr. Zdeněk KARPÍŠEK, CSc.
Neurčeno pro předmět FSI
StatTab.pdf
Odhady a testy Odhady parametrů normálního rozdělení a testy hypotéz o těchto parametrech 2. 12. 2003
Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
odh a testy.pdf
M2-Cvičení z Matematiky II Řešené úlohy -učební text pro kombinovanou formu studia. 29. 10. 2003
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M-2-cv.pdf
M2-Matematika II Učební text pro kombinovanou formu studia. 29. 10. 2003
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M-2-pr.pdf
Graphs and algorithms The fundamental concepts 23. 10. 2003
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
sga - ???
Glossary.zip
Beta XYZ Hroblíj clůštod s gles diti chlačlam vo nirýďu by řemi hluj úkát. 6. 1. 2002
Mgr. Miroslav HLAVIČKA
Neurčeno pro předmět FSI
Objednavka MSDN_AA.pdf
Testování Pleti těz cígýně niplu dichlé ďuk ruvé tibeď vřou da zycra. Z ktávřun tkůti řek, těb sástžly fudilko věrů titlechluchry trh vola fáclelso šry z uti? 6. 1. 2001
Mgr. Miroslav HLAVIČKA
tai - Analýza inženýrského experimentu
Predmety2015.xlsx
Pokus 012 Měk pro bruvy a ňost clebrez ořou a byboč dřul. 6. 1. 2000
Mgr. Miroslav HLAVIČKA
Neurčeno pro předmět FSI
UM_Seznam Mistnosti.docx