Ředitel ústavu
Asistentka administrativy
Tajemník pro provoz
Tajemník pro výuku
Tajemník pro oborové studium
Ekonomická pracovnice
Knihovnice
Technický pracovník

Odbor algebry a diskrétní matematiky

Vedoucí odboru

Odbor matematické analýzy

Vedoucí odboru

Interní doktorandi

Matous.Cabalka@vutbr.cz tel.: +2726   A1/1935 Školitel : RNDr. Pavel POPELA, Ph.D.
151987@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
Jindrich.Dvorak@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.
144846@vutbr.cz tel.: +2726   A3/1935 Školitel : Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Pavel.Hrabec@vutbr.cz tel.: +2726   A1/1935 Školitel : Ing. Josef Bednář, Ph.D.
160683@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.
137299@vutbr.cz tel.: +2726   A1/1935 Školitel : RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
151717@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Zuzana Hubnerová, Ph.D.
Jiri.Novak2@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
161022@vutbr.cz tel.: +2726   A1/1935 Školitel : Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.
163834@vutbr.cz tel.: +2726   A1/1935 Školitel : doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
162280@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.
161790@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.