Odbor počítačové grafiky a geometrie

RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.

chvalinova@fme.vutbr.cz

tel.: +2568   A1/1917