Název Popis Vloženo Určeno pro kurz Soubor
RYS 1 pro 2021/22 Návod pro vytvoření prvního rysu ze cvičení 1KD, vyučující Chvalinová 4. 11. 2021 17:39:04 1KD - Konstruktivní geometrie
RYS1pro2021.rtf
RYS 1 F 41 Návod k vytvoření rysu z 1KD 26. 10. 2020 17:57:00 1KD - Konstruktivní geometrie
RYS1F41.rtf
RYS 1 F 46 návod ke zhotovení rysu 26. 10. 2020 14:34:55 1KD - Konstruktivní geometrie
RYS1F46.rtf
RYS 1 pro IC21+22 (čt 10-12) Návod k vytvoření rysu 22. 10. 2020 9:47:21 1KD - Konstruktivní geometrie
RYS1C.pdf
RYS 1 pro IA2 Návod k vytvoření rysu z 1KD 21. 10. 2020 9:48:05 1KD - Konstruktivní geometrie
Rys 1.pdf
řešené příklady a zadání pro 13. dist. cvičení Řešené příklady na užití věty Stokesovy a věty Gaussovy - Ostrogradského 27. 4. 2020 21:29:17 2m - Matematika II
věty Stokesova, Gauss-Ostrogradského.docx
řešené příklady a zadání pro 12. dist. cvičení Plošné integrály ve vektorovém poli - řešené příklady a zadání (do 24.4.) 22. 4. 2020 23:57:20 2m - Matematika II
plošnýInt2.druhu.docx
řešené příklady a zadání pro 11. dist. cvičení Plošné integrály ve skalárním poli - 1. druhu, řešené příklady a zadání (do 22.4.2020) 20. 4. 2020 21:48:42 2m - Matematika II
plošnýIntegrál.docx
řešené příklady a zadání pro 10. dist. cvičení Řešené příklady na užití Greenovy věty pro křivkové integrály 2. druhu + zadání (do 17.4.) 16. 4. 2020 10:04:35 2m - Matematika II
George Green a Greenova věta.docx
řešené příklady a zadání pro 9. dist. cvičení Nezávislost křivkového integrálu 2. druhu na integrační cestě - řešené příklady a zadání (do 15.4.) 14. 4. 2020 13:26:52 2m - Matematika II
nezávislostKřInt2dr.docx
řešené příklady a zadání pro 8. dist. cvičení Operátory, divergence, rotace, potenciál, zadání 7. 4. 2020 22:31:47 2m - Matematika II
operátory a potenciál.docx
řešené příklady a zadání pro 7. dist. cvičení řešené příklady křivkových integrálů ve vektorovém poli + zadání (do 8.4.2020) 6. 4. 2020 21:13:23 2m - Matematika II
křivkový integrál 2. druhu.docx
řešené příklady a zadání pro 6. dist. cvičení Křivky - parametrické rovnice, řešené příklady na křivkové integrály ve skalárním poli + zadání (do 3.4.) 1. 4. 2020 20:08:34 2m - Matematika II
Křivkový integrál 1. druhu.docx
řešené příklady a zadání pro 5. dist. cvičení řešené příklady na aplikace trojného integrálu a zadání (odevzdat do 1.4.2020) 30. 3. 2020 19:38:31 2m - Matematika II
aplikace trojného integrálu.docx
řešené příklady a zadání pro 4. dist. cvičení Transformace trojných integrálů užitím sférických a cylindrických souřadnic - zadání a řešené příklady 26. 3. 2020 13:02:37 2m - Matematika II
Transformace trojných integrálů.docx
řešené příklady a zadání k řešení pro 3. dist. cvičení řešené příklady k transformacím dvojného integrálu, zadání - řešení mi pošlete do 25.3. 23. 3. 2020 18:09:10 2m - Matematika II
TRANSFORMACE DVOJNÉHO INTEGRÁLU - zadání i ukázky.docx
Zadání pro 2. cvičení - doplnění údajů Zadání příkladů - trojný integrál, řešení do 20.3., v 2.př. je seříznutý 4-boký hranol 19. 3. 2020 17:38:25 2m - Matematika II
Druhé distanční cvičení (2).docx
těžiště výpočet souřadnic těžiště užitím dvojných integrálů 19. 3. 2020 12:36:56 2m - Matematika II
SCANtěžiště.jpg
Řešené příklady - trojné integrály Ukázkové příklady na trojné integrály pro 1B11 a 1C23, cvičení 19.3. 18. 3. 2020 22:46:24 2m - Matematika II
TROJNÝ INTEGRÁL.docx
Zadání příkladů - dvojné integrály Řešení příkladů na dálkové cvičení 17.3. podle ukázek řešených příkladů 17. 3. 2020 10:14:55 2m - Matematika II
PŘÍKLADY K ŘEŠENÍ - dvojné integrály.docx
Řešené příklady - dvojné integrály Ukázky příkladů k řešení dvojných integrálů pro skupiny 1B11 a 1C23 17. 3. 2020 10:13:10 2m - Matematika II
Dvojný integrál.docx
zkouška 1pg 2019/20 pokyny ke zkoušce 11. 12. 2019 10:49:37 1PG - ???
1pg zkouška 2020.docx
rysy pro 1PG v roce 2019/20 (opr.) návod pro zhotovení rysů pro 1C 14. 11. 2019 13:17:15 1PG - ???
Vypracovánírysu1PG2019 (6).doc
první přednáška Eukleidovský prostor 24. 9. 2019 20:07:28 1PG - ???
Euklidovský prostor 19.docx
Šroubové plochy, rozvinutelné i zborcené plochy šroubové plochy přímkové a cyklické, přímkové plochy - rozvinutelné i některé zborcené 27. 12. 2018 10:41:05 1PG - ???
šroubové ,rozvinut. a zborc. plochyZkrác18.doc
šroubovice šroubový pohyb, šroubovice 27. 12. 2018 10:29:06 1PG - ???
1šrouboviceZkrác18.doc
Plochy Plochy - úvod, rotační plochy 27. 12. 2018 10:19:56 1PG - ???
PlochyiRotZkrác18.docx
Obsah zkoušky 1pg pro 2018/19 Požadavky ke zkoušce a cenné informace 18. 12. 2018 23:30:30 1PG - ???
Obsah zkousky 18 Chval.doc
Základy pravoúhlé axonometrie a zobr. el. těles základy pravoúhlé axonometrie, polohové úlohy a zobrazení elem. těles v M.p. i p.ax. 21. 11. 2018 10:20:01 1PG - ???
Axonometrie18+část elem.těles.doc
Elementární tělesa a plochy Rovinné řezy, průniky s přímkou - zobrazení v Mongeově promítání i pr. axonometrii 21. 11. 2018 10:11:05 1PG - ???
ELEMENTÁRNÍ TĚLESA A PLOCHY.docx
Mongeovo promítání Typy promítání a základy Mongeova promítání, včetně řešení základních úloh 14. 11. 2018 13:02:33 1PG - ???
Mongeovo promítání.docx
Zobrazení kružnice zobrazení kružnice v Mongeově promítání i pravoúhlé axonometrii 14. 11. 2018 12:29:24 1PG - ???
ZOBRAZENÍ KRUŽNICE.docx
Kinematická geometrie rovinná základy kinematické geometrie rovinné včetně výpočtů některých trajektorií užitím matic 9. 11. 2018 8:48:26 1PG - ???
ArovMatKINEMATICKÁ GEOMETRIE18.docx
Pátá přednáška 2018 Kinematická geometrie rovinná 24. 10. 2018 13:28:30 1PG - ???
KINEMATICKÁ GEOMETRIE18.docx
4. přednáška 2018 Afinita mezi kružnicí a elipsou 17. 10. 2018 10:15:43 1PG - ???
čtvrtá přednáška18.docx
3. přednáška 2018 Kuželosečky 11. 10. 2018 14:03:24 1PG - ???
třetíPřednáška18.docx
druhá přednáška rovinná kolineární zobrazení, křivky - křivost 3. 10. 2018 10:51:36 1PG - ???
Základní kolineární zobrazení 2prednStažení.docx
dělicí poměr a dvojpoměr dělicí poměr a dvojpoměr 26. 9. 2018 11:02:59 1PG - ???
Dělicí poměr a dvojpoměr bodů.docx
první přednáška 1pg Euklidovský prostor 26. 9. 2018 10:52:44 1PG - ???
Euklidovský prostor.docx
zadání rysů pro šk. rok 2018/19 zadání rysů a pokyny pro rýsování 23. 9. 2018 17:26:50 1PG - ???
Vypracovánírysu1PG2018.doc
šroubové plochy 17 zkrácená přednáška ze šroubových ploch 12. 12. 2017 10:43:45 1PG - ???
šroubovéPlochy-Zkrácené.doc
křivky obecné vlastnosti křivek a technické křivky 19. 10. 2016 7:56:04 1PG - ???
Obecné vlastnosti křivek2.rtf
křivky a transformace - 2. přednáška křivky a matice rovinných transformací 5. 10. 2016 21:34:25 1PG - ???
Křivky a transformace.rtf
šroubové přímkové a cyklické plochy klasifikace přímkových a cyklických ploch, obrázky ploch i jejich rovinných řezů 4. 1. 2016 7:46:47 1PG - ???
Šroubové plochy.docx
rotační plochy speciální rotační plochy - anuloid a rotační kvadriky 4. 1. 2016 7:25:19 1PG - ???
ROTAČNÍ PLOCHY.docx
průnik přímky s tělesem ukázky průniku přímky s tělesem, ev. průsečíků přímky s plochou 4. 1. 2016 7:21:23 1PG - ???
Průnik přímky s tělesem.docx
rovinný řez jehlanem řez čtyřbokého jehlanu obecnou rovinou v MP pomocí kolineace 4. 1. 2016 6:57:26 1PG - ???
Řez jehlanem.docx
Elementární tělesa - řez hranolem Rovinný řez čtyřbokým hranolem užitím afinity 4. 1. 2016 6:44:52 1PG - ???
Řez hranolem.docx
matice rotace v 3D Matice rotace kolem os x, y a z v 3D prostoru - pro výpočet rovnic rotačních ploch u zkoušky z 1PG. Podobně matice šroubování - poslední sloupec vyjádří posunutí ve směru příslušné osy. 4. 1. 2016 6:06:04 1PG - ???
ROTAČNÍ PLOCHYmatice.docx
prostá cykloida konstrukce části prosté cykloidy 22. 10. 2015 18:31:02 1PG - ???
Konstrukce části prosté cykloidy.docx
kinematická geometrie názorné obrázky rovinné kinematické geometrie 22. 10. 2015 18:21:47 1PG - ???
KINEMATICKÁ GEOMETRIE.docx
Kuželosečky Základní vlastnosti kuželoseček 12. 10. 2015 14:13:00 1PG - ???
KUŽELOSEČKY.docx
pohyb - výpočty Výpočty v kinematické geometrii 17. 10. 2012 16:39:11 1PG - ???
Pohyb.doc
Rozvinutelné plochy - úvod Klasifikace a Catalanova věta 14. 1. 2008 11:55:06 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozvinutelné plochy úvod.tif
Cyklické šroubové plochy Pokračování šroubových ploch - ukázky řezů cyklických šroubových ploch. 11. 1. 2005 12:26:05 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
CYKLICKÉ ŠROUBOVÉ PLOCHY.doc
Přímkové šroubové plochy Přímkové šroubové plochy - tři příklady na řezy: rovinou rovnoběžnou s nárysnou, procházející osou, nebo kolmou k ose. 7. 1. 2005 12:05:13 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘÍmkovéŠrPlo.doc
Šroubové plochy Úvod do šroubových ploch 6. 1. 2005 10:47:23 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
šrouboplochy[1].doc
Rozvinutelné plochy 6 Rozvinutelné plochy - 6. část - rozv. šroubová plocha 23. 12. 2004 9:54:14 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv7.doc
Rozvinutelné plochy 5 Rozvinutelné plochy - 5. část 23. 12. 2004 9:53:29 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv6.doc
Rozvinutelné plochy 4 Rozvinutelné plochy - 4. část 23. 12. 2004 9:52:30 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv5.doc
Rozvinutelné plochy 3 Rozvinutelné plochy - 3. část 23. 12. 2004 9:51:35 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv4.doc
Rozvinutelné plochy 2 Rozvinutelné plochy - 2. část 23. 12. 2004 9:50:12 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv2.doc
Rozvinutelné plochy 1 Rozvinutelné plochy - 1. část 23. 12. 2004 9:48:47 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozv1.doc
Přechodové plochy Přechodové plochy - kombinace rozvinutelných ploch 23. 12. 2004 9:46:19 1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘECHODOVÉ PLOCHY.doc
Další soubory ke stažení