Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
0KD základní úlohy Základní úlohy z Mongeova promítání a kolmé axonometrie. 31. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Zakladni_ulohy.pdf
0KD křivky Příklady konstrukce kuželoseček a rovinných kinematických křivek 26. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Krivky.pdf
0KD odkazy Odkazy na studijní materiály 3. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_odkazy.txt