Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Rozvinutelné plochy - úvod Klasifikace a Catalanova věta 14. 1. 2008
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozvinutelné plochy úvod.tif
Cyklické šroubové plochy Pokračování šroubových ploch - ukázky řezů cyklických šroubových ploch. 11. 1. 2005
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
CYKLICKÉ ŠROUBOVÉ PLOCHY.doc
Přímkové šroubové plochy Přímkové šroubové plochy - tři příklady na řezy: rovinou rovnoběžnou s nárysnou, procházející osou, nebo kolmou k ose. 7. 1. 2005
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘÍmkovéŠrPlo.doc
Šroubové plochy Úvod do šroubových ploch 6. 1. 2005
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
šrouboplochy[1].doc
Rozvinutelné plochy 6 Rozvinutelné plochy - 6. část - rozv. šroubová plocha 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv7.doc
Rozvinutelné plochy 5 Rozvinutelné plochy - 5. část 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv6.doc
Rozvinutelné plochy 4 Rozvinutelné plochy - 4. část 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv5.doc
Rozvinutelné plochy 3 Rozvinutelné plochy - 3. část 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv4.doc
Rozvinutelné plochy 2 Rozvinutelné plochy - 2. část 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv2.doc
Rozvinutelné plochy 1 Rozvinutelné plochy - 1. část 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozv1.doc
Přechodové plochy Přechodové plochy - kombinace rozvinutelných ploch 23. 12. 2004
CHVALINOVÁ Ludmila
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘECHODOVÉ PLOCHY.doc