Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Zadání semestrální práce 2NU Zadání semestrální práce 2NU 9. 4. 2019
ŠTARHA Pavel
2nu - Numerické metody I
Semprc18-19.pdf
Rotační plocha Řez rotační plochy obecnou rovinou 18. 12. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
Rotacni_plocha.pdf
1PG - Rhinoceros č. 2 1PG - Rhinoceros č. 2 4. 12. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
1PG_2018-2019_Rhino2.pdf
1PG - Rys č. 3 1PG - Rys č. 3 4. 12. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
1PG_2018-2019_Rys3.pdf
1PG - Rys č. 2 1PG - Rys č. 2 21. 11. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
1PG_2018-2019_Rys2.pdf
1PG - Rhinoceros č. 1 1PG - Rhinoceros č. 1 2. 11. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
1PG_2018-2019_Rhino1.pdf
1PG - Rys č. 1 1PG - Rys č. 1 2. 11. 2018
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
1PG_2018-2019_Rys1.pdf
Řez rotační plochy Řez rotačního paraboloidu užitím bodové konstrukce. 20. 12. 2013
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
MP_paraboloid_rez.pdf
Šroubovice Zobrazení šroubovice v Mongeově projekci a kolmé axonometrii. 8. 12. 2011
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
Sroubovice.pdf
Tělesa Zobrazení těles v Mongeově projekci a kolmé axonometrii, jejich řezy a průniky. 8. 12. 2011
ŠTARHA Pavel
1PG - ???
Telesa.pdf
Kolmá axonometrie Základní úlohy v kolmé axonometrii 10. 11. 2011
ŠTARHA Pavel
Neurčeno pro předmět FSI
Kolma_axonometrie.pdf
Mongeovo promítání Základní úlohy v Mongeově promítání 31. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
Neurčeno pro předmět FSI
Mongeovo_promitani.pdf
0KD základní úlohy Základní úlohy z Mongeova promítání a kolmé axonometrie. 31. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Zakladni_ulohy.pdf
0KD křivky Příklady konstrukce kuželoseček a rovinných kinematických křivek 26. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_Krivky.pdf
0KD odkazy Odkazy na studijní materiály 3. 10. 2011
ŠTARHA Pavel
0kd - Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie
0KD_odkazy.txt