Den otevřených dveří

Jana HODEROVÁ
v pátek 7. 12. 2018 a v pátek 25. 1. 2018

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno pořádá v pátek 7. 12. 2018 a v pátek 25. 1. 2019 Dny otevřených dveří.

V časech 9:30-10:30 a 12:00-13:00 proběhne v Aule, kterou najdete v areálu FSI na Technické 2, Brno prezentace celé fakulty - budete informováni o všech bakalářských studijních programech a oborech a jejich návaznosti na magisterské programy a obory, pochlubíme se mimo jiné i tím, že jsme velmi dobře hodnoceni zaměstnavateli, uvedeme přehled, jaké technické problémy se na FSI  na jednotlivých pracovištích řeší a do kterých se jako studenti budete moci aktivně zapojit, získáte základní informace o možnostech ubytování a stravování, atd.

Útav matematiky FSI garantuje studijní program MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ (mezi studenty se běžně používá zkratka "mating") a pro zájemce o toto studium máme připraveno:
9:00-14:00 prezentace Matematického inženýrství před Aulou:

  • budou přítomni studenti Matematického inženýrstvídoktorandi oboru Aplikovaná matematika - můžete se s nimi neformálně a otevřeně pobavit o všem, co vás o "matingu" zajímá, jak náročné je studium technických předmětů a předmětů čistě matematických, jaké například měli téma bakalářské a diplomové práce atd.
  • budou přítomni zástupci vedení Ústavu matematiky - s nimi můžete probrat obsahovou stránku studia a získat informace o uplatnění absolventů v praxi,
  • máme připravenou ukázku robotického hada, u kterého se můžete pobavit na téma, kde je při jeho řízení použita právě matematika (pouze v prosinci, v lednu je skupina doktorandů "s hadem" na konferenci).

11:00-11:45 prezentace oboru Matematické inženýrství v 18. patře budovy A1, místnost 1836 (v areálu FSI na Technické 2, Brno):

  • Matematické inženýrství představí prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., který je světovou špičkou v oblasti analýzy obrazů a můžete ho znát z přednášek pro veřejnost nebo i z televize. Jeho celoživotní prací a současně koníčkem je zpracování snímků pořízených během úplného zatmění Slunce. Základem tohoto zpracování jsou matematické metody, které mimo jiné učí své studenty právě na FSI. 
  • Bude řeč o tom, v čem je Matematické inženýrství v České republice unikátní, čím je vlastně výjimečný člověk s hlubokými znalostmi matematiky a v neposlední řadě jaké jsou výhody našich absolventů na trhu práce. 


Kontakt: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz

 

ZOBRAZIT VÍCE