Den otevřených dveří

Jana HODEROVÁ
pátek 6. 12. 2019 od 9:00 do 14:00

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2 pořádá v pátek 6. 12. 2019 den otevřených dveří.

V časech 9:30-10:40 a 12:00-13:10 proběhne v aule prezentace celé fakulty. Proděkan fakulty, pracovnice studijního oddělení a zástupci studentů vás budou informovat o všech bakalářských studijních programech a oborech a jejich návaznosti na magisterské programy a obory. Uvidíte přehled, jaké technické problémy se na FSI na jednotlivých pracovištích řeší a do kterých se jako studenti budete moci aktivně zapojit. Získáte základní informace o možnostech ubytování a stravování, atd.

Ústav matematiky FSI, který garantuje studijní obor MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ, pro vás připravil:
9:00-14:00 prezentace Matematického inženýrství v předsálí auly:

  • Budou přítomni zástupci Ústavu matematiky - s nimi můžete probrat obsahovou stránku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia a získat tak konkrétnější představu o tom, co studium matematiky a informatiky na VŠ obnáší.
  • Budou přítomni studenti a absolventi Matematického inženýrství - můžete se s nimi neformálně a otevřeně pobavit o všem, co vás o "matingu" zajímá, jak náročné je studium technických předmětů a předmětů čistě matematických, jaké například měli téma bakalářské a diplomové práce, jak to vidí s uplatněním svých znalostí v praxi atd.

 

11:00-11:55 prezentace oboru Matematické inženýrství v 18. patře budovy A1, místnost 1836:

  • Matematické inženýrství představí prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., který je světovou špičkou v oblasti analýzy obrazů a můžete ho znát z přednášek pro veřejnost nebo i z televize. Jeho celoživotní prací a současně koníčkem je zpracování snímků pořízených během úplného zatmění Slunce. Základem tohoto zpracování jsou matematické metody, které mimo jiné učí své studenty právě na FSI (viz například předmět Numerické metody analýzy obrazů, ...)
  • Bude řeč o tom, v čem je Matematické inženýrství v České republice unikátní, čím je vlastně výjimečný člověk s hlubokými znalostmi matematiky a v neposlední řadě jaké jsou výhody našich absolventů na trhu práce.


Kontakt: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz

Zlaté křivítko 2020

volejbalový turnaj matingů, neděle 5. 4. od 9:00 v hale veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE