Nabídka brigády ve firmě Sanezoo

Jana HODEROVÁ
- kontaktní osobou je Michal Květný, student 4. ročníku matingu
Nabídka brigády ve firmě Sanezoo
Vážení studenti, 
je tu nabídka od vašeho spolužáka Michala Květného na brigádu.
Michal píše:
"Pracuji ve firmě Sanezoo, která se specializuje na automatickou detekci vad výrobků. Součástí procesu je naskenování výrobků pomocí kamer a vytvoření normálových map povrchů. Následně se provádí matematická analýza vzniklých obrazů a provádí se segmentace obrazu pro nalezení vadných částí (porovnávání s nevadnými kusy a jiné metody).
Do tohoto procesu hledáme ve firmě nové posily. Máme volná místa na pozice brigádníků, kteří budou vytvářet data pro neuronové sítě, anotovat data atp. Tato místa jsou vhodná i pro studenty, kteří nastoupí do prváku. Jedná se o jednoduchou práci, která je ale časově náročná a tak zdržuje ostatní pracovníky od jejich normální práce. Ačkoliv se jedná o jednoduchou a nepříliš odbornou práci je možné se takto dostat k zajímavým projektům a propracovat se časem i výše.

Další lidi hledáme i do sekce "computer vision". Ta je spíš vhodná právě pro starší nebo zkušenější studenty, kteří již mají nějaký zájem o počítačové vidění a chtějí se zdokonalovat v těchto směrech. Zde práce obnáší velkou míru samostatného programování a vypracovávání dílčích specifických úkolů zaměřených na práci s obrazem. Obvykle je potřeba nastudovat si nějaký anglický článek a vyzkoušet naimplementovat algoritmus navržený v daném článku. Ale cení se i vlastní iniciativa při řešení úkolů. Velkou výhodou jsou programovací jazyky Python nebo C++, ale při zkušenosti s libovolným programovacím jazykem není problém se např. Python naučit během týdne.

Jistě je dost práce i pro studenty s jiným zaměřením, ale to už spíš záleží na konkrétní oblasti zájmu a není v mých silách pokrýt všechny oblasti.

Budu tedy rád, když na mě odkážete studenty, kteří by měli o něco zmíněného zájem a já jim rád blíže ukážu a vysvětlím, o co přesně se jedná."
Kontakt na Michala Květného: 191719@vutbr.cz

Pasování prváků

středa 9. 10. 2019 od 20:00 v Padagali, Kotlářská 51a
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE