Prezentace témat bakalářských prací pro ak. rok. 2019/20

Jana HODEROVÁ
středa 24. 4. od 12:00 v U6

Studenti 2. ročníku oboru Matematické inženýrství jsou srdečně zváni ve středu 24. dubna od 12:00 do 13:40 do učebny U6 na prezentaci témat bakalářských prací.

Odbor matematické analýzy vedený prof. Janem Čermákem a odbor algebry a diskrétní matematiky vedený doc. Petrem Vašíkem podrobněji pohovoří o tom, na jakou oblast matematiky se zaměřují, uvedou možné aplikace v dané oblasti a představí témata, na kterých by se dalo pracovat v rámci bakalářské práce ve 3. ročníku.

SCUDEM

zpráva o průběhu mezinárodní soutěže v matematickém modelování
Autorem článku je Jan FRANCŮ
ZOBRAZIT VÍCE