Odbor statistiky a optimalizace

Ing. Josef BEDNÁŘ, Ph.D.

Vedoucí odboru
bednar@fme.vutbr.cz

tel.: +2550   A1/1939