Odbor matematické analýzy

prof. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.

Vedoucí odboru
cermak.j@fme.vutbr.cz

tel.: +2535   A1/1838