Odbor počítačové grafiky a geometrie

prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.

druckmuller@fme.vutbr.cz

tel.: +2727   A1/1934

Osobní stránka