Odbor statistiky a optimalizace

doc. Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.

hubnerova@fme.vutbr.cz

tel.: +2717   A1/1946

Programs for CSDA paper can be downloaded here.