Odbor počítačové grafiky a geometrie

Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

prochazkova.j@fme.vutbr.cz

tel.: +2551   A1/1926