Odbor matematické analýzy

Mgr. Viera ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.

ruzickova@fme.vutbr.cz

tel.: +2548   A1/1828

\(f(x)=x, g(x)=\mathrm{arctg}(x)\)