Odbor algebry a diskrétní matematiky

prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.

slapal@fme.vutbr.cz

tel.: +2729   A1/1846

Osobní stránka