Odbor algebry a diskrétní matematiky

doc. RNDr. Jiří TOMÁŠ, Dr.

tomas@fme.vutbr.cz

tel.: +2533   A1/1829