Odbor statistiky a optimalizace

Ing. Pavel HRABEC, Ph.D.

Pavel.Hrabec@vutbr.cz

tel.: +2722   A1/1835