Odbor algebry a diskrétní matematiky

doc. Mgr. Jaroslav HRDINA, Ph.D.

Vedoucí odboru
hrdina@fme.vutbr.cz

tel.: +2533   A1/1822