Odbor algebry a diskrétní matematiky

Mgr. Jan PAVLÍK, Ph.D.

pavlik@fme.vutbr.cz

tel.: +2725   A1/1944