Odbor matematické analýzy

Ing. Pavla SEHNALOVÁ, Ph.D.

sehnalova@fme.vutbr.cz

tel.: +2548   A1/1828

Zimní semestr: 3M - cvičení u PC s programem Maple

  Lichý týden Sudý týden

Úvodní cvičení

(25.9.2019): Opakování softwaru Maple

(2.10.2019) havárie vody

1. cvičení (1 bod)    

(9.10.2019): Limity, integrály.

(16.10.2019): Opakování softwaru Maple. Limity, integrály.

2. cvičení (1 bod)

(23.10.2019): Posloupnosti, číselné řady (30.10.2019): Posloupnosti, číselné řady

3. cvičení (1 bod)

(06.11.2019): Funkční řady (13.11.2019): Funkční řady

4. cvičení (1 bod)

(20.11.2019): Taylorovy řady, Fourierovy řady (27.11.2019): Taylorovy řady, Fourierovy řady

5. cvičení (1 bod)

(04.12.2019): Obyčejné dif. rovnice, soustavy ODR     (11.12.2019): Obyčejné dif. rovnice, soustavy ODR

 

6. cvičení: náhradní, zájmové (parciální diferenciální rovnice)

 

Letní semestr: 3NU - Numerické metody II

1., 2. cvičení: Numerické metody řešení počátečních problémů pro ODR. Explicitní a implicitní Eulerova metoda. Přesnost a stabilita.

3., 4. cvičení: Explicitní Rungovy-Kuttovy metody, řízení délky kroku, matlabovské funkce ode23t a ode45.