Odbor matematické analýzy

Ing. Pavla SEHNALOVÁ, Ph.D.

sehnalova@fme.vutbr.cz

tel.: +2548   A1/1828

Zimní semestr: 3M - cvičení u PC s programem Maple

  Sudý týden  

Úvodní cvičení

(29.9.2020): Opakování softwaru Maple

 

1. cvičení  

(13.10.2020): Limity, integrály

 

2. cvičení 

(27.10.2020): Posloupnosti, číselné řady  

3. cvičení  

(10.11.2020): Funkční řady  

4. cvičení  

(24.11.2020): Taylorovy řady, Fourierovy řady  

5. cvičení  

(08.12.2020): Obyčejné dif. rovnice, soustavy ODR    
 


6. cvičení: náhradní, zájmové (parciální diferenciální rovnice)