Odbor matematické analýzy

doc. Ing. Jiří ŠREMR, Ph.D.

sremr@fme.vutbr.cz

tel.: +2531   A1/1826